Paswoord vergeten?
Rik Daems
     
Mijn artikels  
6 6 juli 2017
Vlaams Parlement in de bres voor artisanale friet
Op voorstel van Marnic De Meulemeester en Rik Daems keurde het Vlaams Parlement met een grote meerderheid een resolutie goed

In de resolutie dringt het Vlaams Parlement er bij Europa op aan om het voortbestaan van de artisanale bereiding van verse frieten in ons land te waarborgen. “De Europese Commissie beloofde dit te zullen doen. We houden ze aan hun woord,” zeggen De Meulemeester en...

Bookmark and Share

21 21 juni 2017
VIDEO: "Zet Saoedi-Arabië op zwarte lijst voor wapenexport"
Het nieuwe decreet op wapenhandel maakt zo een lijst mogelijk. Rik Daems vraagt om dit meteen toe te passen op Saoedi-Arabië.

Bookmark and Share

20 20 juni 2017
VIDEO: "Gevolgen Brexit voor Vlaanderen kunnen meevallen"
Dat zegt Rik Daems, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement, na een gesprek met de Europese commissaris.

Bookmark and Share

26 26 maart 2017
“Strengere Vlaamse regels voor wapenexport snel goedkeuren in parlement”
Rik Daems wil wijzigingen Vlaamse wapendecreet snel agenderen en goedkeuren in het parlement om zo wapenexport naar Saoedi-Arabië stop te zetten.

In navolging van het pleidooi van federaal vice-premier Alexander De Croo om de wapenhandel naar Saoedi-Arabië stop te zetten, vraagt Rik Daems om het ontwerpdecreet dat de Vlaamse regels strenger maakt, snel te behandelen en goed te keuren in het...

Bookmark and Share

18 18 januari 2017
Vlaams Parlement geeft invulling aan parlementaire diplomatie
Op initiatief van Rik Daems geeft het Vlaams parlement vorm aan de parlementaire diplomatie in een gemeenschappelijke resolutie.

Via een gezamenlijke resolutie willen de Vlaamse democratische partijen in het Vlaams parlement (N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) een efficiëntere invulling geven aan de parlementaire diplomatie. De resolutie legt duidelijke objectieven op aan de buitenlandse...

Bookmark and Share

26 26 augustus 2016
“Stemrecht voor Vlamingen in het buitenland stap dichterbij”
Rik Daems is tevreden met federaal wetsontwerp dat stemrecht voor Vlamingen in het buitenland uitbreidt naar Vlaams verkiezingen.

De federale regering keurt vandaag een wetsontwerp goed dat Belgen in het buitenland de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan de regionale parlementsverkiezingen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems is tevreden: “Eind vorig jaar keurde het...

Bookmark and Share

9 9 juni 2016
Rik Daems en Herman De Croo verwelkomen UNESCO-topvrouw in Vlaams Parlement
Irena Bokova, directeur-generaal van de UNESCO, bracht vandaag een bezoek aan het Vlaams Parlement. Rik Daems en Herman De Croo verwelkomden haar.

Irena Bokova, directeur-generaal van de UNESCO, bracht vandaag een bezoek aan het Vlaams Parlement. Het bezoek kwam er op initiatief van Rik Daems, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. In zijn toespraak dankte Rik Daems Bokova voor haar...

Bookmark and Share

17 17 februari 2016
“Vlaamse sociale partners rond de tafel brengen over stakingsrecht”
Na het mislukken van de federale sociale onderhandelingen, vraagt Rik Daems om de Vlaamse sociale partners rond de tafel te brengen.

De federale onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over wat kan en niet kan bij sociale conflicten zijn afgesprongen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems vraagt daarom aan de Vlaamse minister van werk om de Vlaamse sociale partners rond de tafel te...

Bookmark and Share

27 27 januari 2016
Impact grenscontroles op Vlaamse economie onderzoeken
De herinvoering van grenscontroles kan een enorme impact hebben op de Vlaamse economie. Rik Daems vraagt deze impact te berekenen.

De druk om opnieuw grenscontroles in te voeren in de Schengenzone wordt groter met de dag. Aan de Franse grens zijn ze al een feit. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems vreest dat de herinvoering van die controles ernstige schade zal toebrengen aan de Vlaamse...

Bookmark and Share

6 6 januari 2016
“Stop Vlaamse wapenexport naar Saoedi-Arabië”
Rik Daems vroeg in het parlement aan de minister-president om geen vergunningen meer te geven voor wapenexport naar Saoedi-Arabië.

Sinds 2003 is Vlaanderen bevoegd om vergunningen af te leveren of te weigeren voor wapenexport. Daems vraagt dat de Vlaamse regering geen wapenexport meer toelaat naar Saoedi-Arabië. “De situatie in dat land is op dit ogenblik van dien aard dat we veel kritischer...

Bookmark and Share

15 15 oktober 2015
“Geef Vlamingen in buitenland stemrecht bij Vlaamse verkiezingen”
De Vlaamse partijen steunen de vraag van Rik Daems om snel werk te maken van stemrecht voor Vlamingen in het buitenland bij Vlaamse verkiezingen.

De democratische partijen in het Vlaams Parlement dienen een gezamenlijke resolutie is om Vlamingen in het buitenland de kans te geven deel te nemen aan Vlaamse verkiezingen. Vlaams Volksvertegenwooordiger en initiatiefnemer Rik Daems wil dat de...

Bookmark and Share

27 27 mei 2015
PMV wordt platform voor Vlaamse investeringsdossiers voor Europa
Op vraag van Rik Daems kondigde de minister-president aan dat PMV zal fungeren als platform waarlangs Vlaamse investeerders hun projecten kunnen voorleggen aan Europa.

Sinds 2007 zijn de investeringen in Europa met 15% gedaald. Om hieraan te verhelpen besliste de Europese Commissie om 21 miljard euro vrij te maken die moeten dienen als waarborg voor investeringen. “Met deze waarborg wil de...

Bookmark and Share

6 6 mei 2015
“Stijgend armoederisico bij laag opgeleiden aanpakken”
Uit een onderzoek van de Federale overheidsdienst Sociale Zaken blijkt dat het armoederisico bij lager opgeleiden stijgt. “Dit bewijst dat een goede opleiding een belangrijke garantie is om uit de armoede te blijven,” zegt Rik Daems, die minister Homans hierover ondervroeg in het Vlaams Parlement.

Eerst het goede nieuws. Uit dezelfde studie blijkt dat het armoederisico bij 65-pussers de...

Bookmark and Share

8 8 oktober 2013
Gemeenschapsjobs. Voor wat hoort wat. Zo gaan we vooruit.
In een opiniestuk in De Morgen breekt Rik Daems een lans voor het idee om werkzoekenden die langer dan een jaar inactief zijn een dag per week in te schakelen op de arbeidsmarkt.


Eén van de fundamentele vraagstukken en uitdagingen voor onze
samenleving betreft de activering van onze werkzoekenden. In deze crisistijden
verliezen vele werkkrachten hun job en vallen ze noodgedwongen terug...

Bookmark and Share

22 22 september 2013
Vervang maaltijdcheques door netto-vergoeding - Rik Daems
Senator Rik Daems diende in mei 2013 een wetsvoorstel in om maaltijd- en ecocheques te vervangen door een eenvoudig nettobedrag op de bankrekening. “Dit zou een grote administratieve vereenvoudiging en een aanzienlijke lastenverlaging betekenen. De kost van het systeem loopt immers op tot €50 à 100 miljoen. Ik ben dan ook verheugd dat na CD&V nu ook Vande Lanotte mijn voorstel steunt. Laten...

Bookmark and Share

26 26 augustus 2013
"Laat iedereen tot 500 euro bijverdienen"
"Laat iedereen die minstens deeltijds werkt of gepensioneerd is, tot 500 euro per maand belastingvrij bijverdienen." Zo luidt een wetsvoorstel dat Open Vld op tafel legt. Senatoren Nele Lijnen en Rik Daems: "Door werknemers in arbeidsintensieve sectoren tot 500 euro belastingvrij per maand te laten bijverdienen, willen we het presteren van overuren en gelegenheidsarbeid aantrekkelijker en...

Bookmark and Share

23 23 mei 2013
Daems verzet zich tegen internetcensuur en pleit voor Comité E
Meer en meer blokkeert de overheid de toegang tot bepaalde websites om de bezoeker af te schermen van schadelijke of criminele inhoud. De manier waarop dit gebeurt is echter alles behalve transparant. Daarom pleit Open Vld Senator Rik Daems voor een parlementair Comité E dat een democratische controle kan uitvoeren op het blokkeren van websites en dit om censuur van het internet te...

Bookmark and Share

18 18 april 2013
Extra ondersteuning voor horeca
Open Vld Senatoren Nele Lijnen en Rik Daems hebben een wetsvoorstel klaar om de horecasector bijkomend te ondersteunen. De reden hiervoor is de invoering van de elektronische kassasystemen vanaf 2014. De liberalen stellen een systeem voor waarbij werknemers vrijgesteld worden van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voor maximaal 500 euro per maand. De werkgevers betalen een RSZ-bijdrage van...

Bookmark and Share

12 12 april 2013
Vervang maaltijd- en ecocheques door cash
Senator Rik Daems wil maaltijd- en ecocheques vervangen door een eenvoudig bedrag op de bankrekening. Deze cheques zijn niet meer dan een stuk onbelaste kostenvergoeding en een achterpoortje om de hoge loonkosten te drukken. Maar de kosten van dit systeem lopen wel hoog op.

Rik Daems: “We willen de vergoeding niet afschaffen, integendeel. Maar het huidige papieren en elektronische systeem...

Bookmark and Share

7 7 januari 2013
Fiscaal voordeel spaarboekjes uitbreiden naar nieuwe aandelen
Senator Rik Daems heeft een wetsvoorstel klaar dat de fiscale vrijstelling van 1880 euro op spaarboekjes wil uitbreiden naar nieuwe aandelen.
Al sedert begin 2011 kaart Senator Daems de problematiek aan van het groot bedrag dat de Belgen op spaarboekjes hebben staan, ondertussen meer dan 230 miljard euro: “Deze spaarmiddelen worden onvoldoende aangewend ten bate van de reële...

Bookmark and Share

9 9 juli 2012
Fiscaal voordeel spaarboekje opentrekken
Senator Rik Daems deelt de ongerustheid van de Nationale Bank wat betreft de te grote toestroom van gelden via het spaarboekje naar onze banken. De Nationale Bank stelt immers in haar rapport over de bankhervorming in België dat de fiscale bevoordeling van het spaarboekje moet worden herzien.

Hierdoor kampen de banken met spaaroverschotten die vervolgens activiteiten in andere landen...

Bookmark and Share

2 2 februari 2012
Gemeenten behoed voor duurdere leningen
De Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd van de Open Vld-senatoren Rik Daems en Bart Tommelein, dat veel gemeenten ervoor behoed dat ze plotsklaps meer rente zouden moeten betalen voor leningen. “Het wetsvoorstel maakt duidelijk dat intercommunales die voor rekening van de gemeenten leningen aangaan, overheid zijn, en daardoor genieten van betere leningsvoorwaarden. Zonder deze wet zouden...

Bookmark and Share

24 24 november 2011
Open Vld doet oproep om staatsbon aantrekkelijker te maken
Bart Tommelein, Open Vld-fractieleider in de Senaat, steunt de oproep van premier Leterme om de staatsbon meer aantrekkelijk te maken voor de Belgische spaarder. Hij roept de andere fracties op snel werk te maken van de goedkeuring van het wetsvoorstel van zijn partijgenoot Rik Daems om de fiscale vrijstelling van het spaarboekje uit te breiden naar de staatsbon. Dat is reeds uitvoerig in de...

Bookmark and Share

16 16 juni 2011
Stagiairs kans geven ook op topdagen mee te draaien
Stagiairs zouden meer kansen moeten hebben om mee te draaien tijdens topdagen. Dat zegt Open Vld-senator Rik Daems. Vandaag vallen topdagen voor ondernemingen vaak samen met de vrije dagen voor de stagiairs. “Dat is een gemiste leerkans voor de stagiair en een onaangename mismatch voor de betrokken ondernemingen.”

Rik Daems doet in het kader van de tweede Expeditie Middenstand een ronde van...

Bookmark and Share

10 10 juni 2011
Ook podiumkunsten stimuleren met tax shelter
Open Vld heeft een nieuw wetsvoorstel klaar om de tax shelter voor filmproducties, een federaal fiscaal systeem dat investeringen aanmoedigt, uit te breiden naar de podiumkunsten. Het succes van de Belgische film bevestigt het succes van de tax shelter waarbij ook andere culturele sectoren gebaat zouden zijn, zeker nu er in Vlaanderen flink in de subsidies wordt gesnoeid.

Het voorstel van Open...

Bookmark and Share

26 26 mei 2011
Steun voor voorstel verhoging BTW-drempel startende ondernemingen
Om startende ondernemingen sterker te steunen, stelt Open Vld-senator Rik Daems een hogere BTW-plichtdrempel voor. Vandaag moeten ondernemingen met een jaaromzet van 5.580 euro geen BTW afdragen. Daems stelt voor om die drempel op te trekken tot 25.000 euro. In een aantal EU-lidstaten ligt de BTW-plichtdrempel nu al een stuk hoger dan in ons land. Daems ondervroeg vandaag Minister van Financiën...

Bookmark and Share

20 20 mei 2011
Uitbreiding steun voor getroffen zelfstandig ondernemers bij openbare werken
Open Vld-senator Rik Daems pleit in het kader van zijn Expeditie Middenstand voor het uitbreiden van de inkomensvergoeding voor zelfstandigen die getroffen worden door openbare werken. “Deze vergoeding moet ook gelden voor zelfstandig ondernemers die hun zaak beperkt open houden”, vindt Daems die daartoe een wetsvoorstel in de Senaat indient.

 
Vandaag de dag kunnen zelfstandigen die...

Bookmark and Share

5 5 mei 2011
Starters steunen door optrekken drempel BTW-plicht
Mensen die de handen uit de mouwen steken en willen starten met een eigen onderneming, moeten een duwtje in de rug krijgen. Daarom stelt senator Rik Daems voor om de drempel voor de BTW-plicht van kleine ondernemingen op te trekken. Die maatregel moet startende ondernemingen sterker steunen. Vandaag moeten ondernemingen met een jaaromzet van 5.580 euro geen BTW afdragen. Daems stelt voor om die...

Bookmark and Share

27 27 april 2011
Nood aan meer e-commerce door onze KMO’s
Senator Rik Daems trekt voor het tweede jaar op rij dwars door Vlaanderen met de tweede editie van Expeditie Middenstand. Sinds 1 april gaat elke weeg opnieuw rechtstreeks in dialoog met honderden (kleine) zelfstandige ondernemers. Tijdens zijn jongste etappe bezocht hij samen met Vincent Van Quickenborne Kortrijk. Het bezoek stond in het teken van het stimuleren van e-commerce en e-mail...

Bookmark and Share

8 8 april 2011
Systeem van forfaitaire beroepskosten ook voor zelfstandigen
Open Vld Senator Rik Daems pleit in het kader van Expeditie Middenstand 2 voor het uitbreiden van het systeem van forfaitaire beroepskosten naar zelfstandige ondernemers. "Vandaag kunnen alle belastingsplichtigen – op de zelfstandigen na – ervoor opteren hun kosten niet te bewijzen en een forfaitair bedrag te aanvaarden," zegt Daems. Hij wil deze discriminatie voor zelfstandigen wegwerken en...

Bookmark and Share

1 1 april 2011
‘Antwoord op malaise zelfstandige kinderopvang totaal ontoereikend’
Het antwoord van de Vlaamse regering op de malaise in de zelfstandige kinderopvang is totaal ontoereikend. Dat stelden Alexander De Croo, Vera Van der Borght en Rik Daems bij de aftrap van de tweede Expeditie Middenstand. Open Vld gaat de volgende weken en maanden met Expeditie Middenstand voor het tweede jaar op rij in dialoog met honderden zelfstandig ondernemers.

Vorig jaar trok Open Vld een...

Bookmark and Share

1 1 april 2011
Ondernemerschap omarmen in plaats van onmogelijk maken
Het antwoord van de Vlaamse regering op de malaise in de zelfstandige kinderopvang is totaal ontoereikend. Dat zeggen Alexander De Croo, Vera Van der Borght en Rik Daems bij de aftrap van de tweede Expeditie Middenstand. Die werd niet toevallig gegeven in een zelfstandig kinderdagverblijf. “De rampzalige situatie in de zelfstandige kinderopvang is het voorbeeld bij uitstek hoe de Vlaamse...

Bookmark and Share

2 2 maart 2011
Ingrijpen tegen hoge brandstofprijzen
Open Vld-senator Rik Daems en MR-Kamerlid Denis Ducarme dringen er bij de ontslagnemende regering op aan om het omgekeerde cliquet-systeem bij een sterke stijging van de petroleumprijzen aan de pomp toe te passen. Het systeem werd in 2004 met een programmawet van kracht en trad in 2007 en 2008 in werking, maar verdween een jaar later uit de wet, aldus Rik Daems.Beide liberalen vragen de...

Bookmark and Share

1 1 februari 2011
Afschaffing taks op staatsobligaties goed voor spaarders en overheid
Open Vld wil staatsobligaties vrijstellen van roerende voorheffing, zoals dat nu het geval is voor spaarboekjes. "De spaarder en de overheid doen daar allebei hun voordeel mee", zegt senator Rik Daems. “Als je die taks afschaft, levert een staatsobligatie dubbel zoveel intrest op als een spaarboekje: 4% tegenover 2%. Bovendien moet België op die manier minder gaan lenen in het buitenland en...

Bookmark and Share

17 17 januari 2011
Ook Open Vld wil stemrecht voor studenten in stad waar ze studeren
Open Vld steunt het voorstel om studenten stemrecht te geven in de stad waar ze studeren. Dat zeggen Mathias De Clercq en Gwendolyn Rutten. “Toen ik zelf nog student was, diende onze partij hierover al wetsvoorstellen in. Gwendolyn Rutten ging al in 2000 als Jong Vld-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen met deze eis naar de verkiezingen.


Open Vld pleit er al geruime tijd voor dat...

Bookmark and Share

13 13 januari 2011
Compensatievergoeding voor zelfstandig ondernemers die slachtoffer zijn van overstromingen
Zelfstandig ondernemers die slachtoffer worden van overstromingen moeten aanspraak kunnen maken op een compensatievergoeding. Nu bestaat zo’n systeem van compensatievergoedingen al voor wegenwerken. Open Vld-senatoren Guido De Padt, Bart Tommelein en Rik Daems dienen in de Senaat een wetsvoorstel in voor de uitbreiding van die regeling naar natuurrampen. “Op die manier komen we tegemoet aan...

Bookmark and Share

11 11 juni 2010
Open Vld presenteert 'Blauwdruk KMO, middenstand en horeca'
Rik Daems heeft vandaag de 'Blauwdruk voor KMO, Middenstand en Horeca’ voorgesteld. De afgelopen weken trok hij op 'Expeditie Middenstand' en legde hij zijn oor te luister ondernemers in heel Vlaanderen. Op basis van hun noden en verzuchtingen stelde Daems een reeks actiepunten op.

De nummer drie op de liberale Senaatslijst vertrok vier weken geleden op Expeditie Middenstand, een tocht die...

Bookmark and Share

22 22 mei 2010
'Expeditie Middenstand' trekt door Vlaanderen
Rik Daems trekt vier weken door Vlaanderen op ‘Expeditie Middenstand’, een marathon langs Vlaamse KMO’s, middenstanders, zelfstandigen en horeca-zaken.

Rik brengt elke dag werkbezoeken aan KMO's, middenstanders, zelfstandigen en horeca-zaken. Hij doet telkens samen met lokale kandidaten en met de lijsttrekkers uit de verschillende provincies. Tijdens de werkbezoeken zullen ze peilen naar...

Bookmark and Share

29 29 april 2010
Rik Daems genomineerd voor Taxman 2010
Voor de derde maal op rij gaan ERGO Life, Hamburg-Mannheimer en het financiële magazine Moneytalk op zoek naar de persoon of organisatie die de meest opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de fiscaliteit. Na Dirk Van Mechelen krijgt nu ook kamerlid Rik Daems de kans om de award te winnen. De stemming loopt vanaf morgen 1 mei tot en met 14 juni en verloopt online via www.taxman.be.Enkele...

Bookmark and Share

19 19 april 2010
Ons sociaal overleg is vastgeroest
Tijdens de voorbije twee workshops van de werkgroep Slim & Sterk werden al een pak meningen geuit. Rik Daems en Egbert Lachaert bundelden deze.

Geen subsidies voor verlieslatende ondernemingen, maar steun aan innovatie
 
Ons economisch proces is er één van creatieve destructie. Er gaan steeds jobs verloren in ondernemingen die producten of diensten produceren die op de markt om...

Bookmark and Share

23 23 maart 2010
Kick-off van Slim & Sterk gemist? Bekijk het filmpje
Op 20 maart gaven Rik Daems en Egbert Lachaert de aftrap van hun werkgroep ‘Slim & Sterk’. Onder het motto ‘Hoe bevrijden we onze economie’ zakten enkele tientallen geïnteresseerden af naar de partijzetel in Brussel. Voorzitter Rik Daems: “De bedoeling is om met een werkgroep met daarin enkele experts een nieuw economisch kader en visie te creëren.Bekijk hieronder het filmpje van...

Bookmark and Share

22 22 maart 2010
“Hoe bevrijden we onze arbeid"
Wie als zelfstandige iemand extra aanwerft, denkt tegenwoordig tweemaal na. Niet zozeer het nettoloon maar vooral de bijkomende kosten maken een arbeidskracht in België bijzonder duur. Ook tegenover andere Europese landen is deze loonhandicap sterk voelbaar. Heeft u ideeën hoe we onze arbeid kunnen bevrijden en opnieuw kunnen concurreren met de rest? Kom dan naar de tweede workshop die Rik Daems...

Bookmark and Share

11 11 maart 2010
Mission statement Slim & Sterk – Rik Daems en Egbert Lachaert
11 maart - De afgelopen twintig jaar kenden wij de suprematie van het vrije marktdenken, als economisch onderdeel van de liberale ideologie. Vandaag wordt die vrije markt én het liberalisme opnieuw in twijfel getrokken door verschillende opiniemakers en zelfs met de vinger gewezen voor de huidige economische crisis. Men vergist zich. De vrijemarkteconomie blijft het enige economische mechanisme...

Bookmark and Share

10 10 maart 2010
Hoe bevrijden we onze economie?
Rik Daems en Egbert Lachaert plannen tijdens hun eerste bijeenkomst al een grote ontsnapping namelijk die van onze economie. Want hoe moeten we de economie bevrijden van haar ketens en hoe laten we de drempels zakken om te ondernemen? Weet u hierop het antwoord? Aarzel niet en zak op zaterdag 20 maart af naar Brussel voor de eerste workshop van werkgroep ‘Slim & Sterk.De workshop vindt...

Bookmark and Share

16 16 februari 2010
Slim en Sterk
Opel Antwerpen, Carrefour, HP, Janssen Farmaceutica, DHL, … Stuk voor stuk sociale drama’s. Duizenden en duizenden mensen verliezen hun job. De angst en de onzekerheid bij vele werknemers neemt toe. De sociale spanningen stijgen. Hoe geraken we uit deze negatieve spiraal?

Hoe buigen we de ontslagen om tot nieuwe aanwervingen? Hoe geven we opnieuw kansen aan mensen om aan de slag te gaan? En...

Bookmark and Share

28 28 december 2009
Rik Daems stelt voor opvolgers af te schaffen
Kamerlid Rik Daems dient een wetsvoorstel in om voortaan ook de federale en regionale verkiezingen te
organiseren volgens het systeem van de gemeenteraadsverkiezingen. Op die kieslijsten staan alleen effectieve kandidaten, geen opvolgers.

Rik Daems nam de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 onder de loep. "Liefst 33 van de 124 Vlaamse Parlementsleden zijn strikt genomen niet verkozen", luidt zijn...

Bookmark and Share

13 13 oktober 2009
BTW-verlaging horeca stemt Open Vld'ers tevreden
“De BTW-verlaging van 21% naar 12% geeft horeca-ondernemers terug wat zuurstof en betekent een impuls voor de tewerkstelling in de sector.” Dat zeggen Open Vld-parlementsleden Hilde Vautmans, Rik Daems en Bart Tommelein.

Kamerfractieleider Hilde Vautmans is tevreden dat de liberale onderhandelaars dit strijdpunt vannacht nog uit de brand hebben gesleept. “Het was voor ons erg belangrijk...

Bookmark and Share

6 6 oktober 2009
'Cijfers impact BTW-verlaging horeca spreken elkaar tegen'
Open Vld-kamerlid Rik Daems plaatst een aantal kanttekeningen bij de berekeningen van de economische denktank Itinera Institute over de BTW-verlaging in de horeca. “Andere rapporten schatten de jobcreatie en netto-kost van een BTW-verlaging in de horeca anders in,” aldus Daems, die vraagt dat de verschillende gegevens met elkaar worden vergeleken zodat de impact van een BTW-verlaging correct...

Bookmark and Share

16 16 juli 2009
Geef de kiezer echte democratie
Maak voorkeurstemmen doorslaggevend en sluit jobhoppen tussen mandaten uit. Pas dan wijkt particratie in onze parlementaire democratie. Dat schrijven kamerlid Rik Daems en Philippe Cuylaerts van het Liberaal Kenniscentrum Prometheus in De Tijd.'Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time', zo stelde Winston Churchill in...

Bookmark and Share

16 16 juli 2009
Geef de kiezers echte democratie
Maak voorkeurstemmen doorslaggevend en sluit jobhoppen tussen mandaten uit. Pas dan wijkt particratie in onze parlementaire democratie. Dat schrijven kamerlid Rik Daems en Philip Cuylaerts van het Liberaal Kenniscentrum Prometheus in De Tijd.

'Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time', zo stelde Winston Churchill in 1947....

Bookmark and Share

15 15 mei 2009
Opvolgingscommissie voor banken kan kosten en risico’s in kaart brengen
Nu KBC opnieuw in de problemen zit, stelt Open Vld-Kamerlid Rik Daems een opvolgingscommissie voor de bankensector voor. Die zou de oorspronkelijke gemengde commissie aflossen, waarin Kamerleden en senatoren sterke kritiek uitoefenden op de bankiers en hun werkwijze. Rik Daems deed het voorstel tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. “De problemen met KBC bewijzen alweer dat het van...

Bookmark and Share

5 5 februari 2009
Vrije markt moet ook eerlijk zijn
Alleen door meer transparantie, het verduidelijken van regels en het versterken van de nationale en internationale toezichthouders kan de vrije markt morgen opnieuw welvaart creëren en krijgen spaarders, kredietnemers en aandeelhouders de nodige bescherming. Dat stellen Open Vld-voorzitter Bart Somers en kamerlid Rik Daems. België moet ook internationaal een voortrekker zijn van een open,...

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Sven Gatz

Jette

Vincent Van Quickenborne

Kortrijk

Patricia Ceysens

Leuven

Els Ampe

Brussel

Marino Keulen

Lanaken

Guy Vanhengel

Evere

Alexander De Croo

Brakel

Ann Brusseel

Oostende

Filip Bogaert

Gent

Rudi Beeken

Tielt-Winge

Roland De Bosscher

Gavere

Jurgen Joos

Zwalm

Jordi Stallaert

Lebbeke

Zara Van Cauwenbergh

Maldegem

Alain Pollentier

Gent

Cisse Aerts

Hamme

Abdel Lemghari

Ieper

Bob Van den Broeck

Antwerpen