Paswoord vergeten?
Patrick Vandijck

   Mandaat
Gemeenteraadslid
Lid van de Open Vld-Partijraad
Regionaal politiek secretaris Regio-Diest
Regionaal bestuurslid -Stemgerechtigd lid Regio-Diest
Ondervoorzitter Afdeling Kortenaken
Lokale Burgerkrant Afdeling Kortenaken
Afdelingsbestuur - stemgerechtigd lid Kortenaken
Gemeenteraadslid

   Lokale website
kortenaken.openvld.be

   Woonplaats
Kortenaken

   Geboortedatum
19 september 1965     

Mijn website


Mijn bio
Ere teken
Bij koninklijk besluit van 18 november 2008 heeft Koning Albert II mij benoemt tot Ridder in de Orde van Leopold II. Ere-tekens worden verleend aan verdienstelijke personen.
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken
Lid
VVSG (Vereniging Van Steden en Gemeenten)
Voorzitter commissie ruimtelijke ordening
Open VLD
Politiek-Secretaris Regiobestuur Diest-Aarschot-Haacht
Ondervoorzitter VLD Kortenaken - Webmaster
Politieke mandaten
Gemeente Kortenaken
Gemeenteraadslid sinds 1989
Lid Gecoro

Gewezen Burgemeester
Gewezen Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu
Gewezen lid Politieraad Politiezone Hageland

Provincie Vlaams-Brabant
Gewezen Provincieraadslid


Mijn foto's

Mijn realisaties

21 21 november 2008
Als Voorzitter van Intergas
- het aanleggen en nadien uitbreiden van het aardgasnet in de gemeente
- de overname van Intergas door Interelectra, tegenwoordig Infrax waardoor de
dienstverlening aan de gasklanten nog verbeterde

Bookmark and Share


21 21 november 2008
Als Voorzitter van de politiezone Hageland
- de bouw van het centrale gebouw voor de politiezone Hageland
- de samenvoeging van de vroegere gemeentepolitie en rijkswacht
- het uitbreiden van de wijkwerking

Bookmark and Share


21 21 november 2008
Als Burgemeester
- de gemeentelijke financiën terug gezond gemaakt om te eindigen met een overschot van meer
dan 2.000.000€
- heraanleg van het Dorpsplein te Kortenaken
- bouw van ontmoetingscentrum Velpezicht te Hoeleden
- renovatie van ontmoetingscentrum Servaes te Kersbeek
- aankoop en inrichting van centrale bibliotheek te Kortenaken
- het BPA Sport en Recreatie laten opmaken en goedkeuren door de Vlaamse Regering
waardoor er eindelijk een sporthal kan gebouwd worden in onze gemeente
- de...

Bookmark and Share


Mijn gegevens

Contactgegevens
Patrick Vandijck
Tolkamerstraat 12
3473 Kortenaken
GSM 0472 / 10 27 19
Zitdagen + uren
Op afspraak.


Mijn actiepunten

15 15 oktober 2011
Geen bedrijvenzone te Waanrode
In het ontwerp structuurplan stellen CD&V en SPa voor om een lokaal bedrijventerrein aan te leggen langs de Tiensesteenweg te Waanrode aansluitend op de Eindestraat. De voorbije dagen is door de omwonenden een protestactie opgestart. VLD Kortenaken en ikzelf steunen deze actie volop. Een lokaal bedrijventerrein kan niet op deze locatie omdate de straat daar niet voor uitgerust is en omdat de open ruimte enorm zou aangetast worden.

Bookmark and Share


22 22 juli 2011
Gemeentelijk structuurplan goedgekeurd
Tijdens de gemeenteraad van 14 juli werd het gemeentelijk structuurplan door CD&V en SPa goedgekeurd terwijl VLD tegen stemde. Onze redenen om tegen te stemmen zijn divers:
- wij willen dat de woonuitbreidingsgebieden te Hoeleden en Waanrode verplaatst worden zodat iedereen rustig kan blijven genieten van zijn tuinen
- wij willen geen kmo zone te Waanrode
- wij willen bouwgronden beschikbaar maken voor inwoners uit Kortenaken
- wij willen de leefbaarheid van de landbouwbedrijven...

Bookmark and Share


30 30 januari 2011
Zwaar verkeer door Kortenaken Dorp-Krawatenstraat-Blijstraat en Klipgaardestraat.
Momenteel is de gemeente bezig met nieuwe fietspaden aan te leggen langs het Dorp en de Krawatenstraat te Kortenaken en de Blijstraat - Grote Vroente en Klipgaardestraat te Waanrode. Het doel van deze werken is gescheiden fietspaden te voorzien afgescheiden door een haag van het autoverkeer. Een investering van miljoenen euros. En nu de werken ver gevordert zijn, beslist de CVD&V - SPa meerderheid om dit traject te gebruiken voor al het zwaar vervoer dan door onze gemeente komt. Dit is een...

Bookmark and ShareMijn nieuws

22 22 januari 2011
Nieuw regiobestuur geinstalleerd
Vandaag werd het nieuwe VLD bestuur regio Diest-Aarschot-Haacht geinstalleerd. Deze ploeg zal de volgende jaren als hoofdtaak hebben de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor te bereiden. Een taak waar iedereen met veel moed aan begint. Zelf werd ik verkozen tot politiek-secretaris. Zodoende zal ik diverse voorstellen uitwerken in het kader van de vermelde verkiezingen.

Bookmark and Share


13 13 december 2009
Alexander De Croo vld voorzitter
In de tweede stemronde werd Alexander De Croo verkozen tot voorzitter van Open VLD. Hierme stapt hij in de voetsporen van zijn vader Herman De Croo die ongeveer 15 jaren geleden ook partijvoorzitter was. Ik ben er zeker van dat Alexander onze partij terug naar verkiezingsoverwinningen zal leiden.

Bookmark and Share


20 20 juni 2009
VLD naar de oppositie
Gisteren besliste Vlaams Formateur Kris Peeters om de onderhandelingen voor een nieuwe vlaamse regering te starten met CD&V, NVA en Spa. Hierdoor zal de VLD voor het eerst sinds 10 jaar geen deel uitmaken van de vlaamse regering. Dit geeft aan de partij de mogelijkheid om zich te herbronnen in de oppositie. Anderzijds is de nieuwe formule de verderzetting van het oude kartel CD&V/NVA aangevuld met de Spa. Waarschijnlijk mogen deze laatsten deelnemen als derde wiel aan de tafel. Want de kleinste...

Bookmark and ShareMijn artikels

24 24 maart 2013
Eetdagen enorm succes
De jaarlijkse eetdagen van VLD Kortenaken waren een enorm succes. Bijna 1.000 personen kwamen aanschuiven voor lekkere schotels. Dit succes geeft ons extra kracht om elke dag opnieuw het beste van onszelf te geven.

Bookmark and Share


22 22 december 2012
VLD Kortenaken heeft bevoegdheden verdeelt
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober sloot OpenVLD-GBL een coalitie met NV-A. De aan Open VLD toegekende bevoegdheden voor de komende legislatuur werden als volgt verdeelt:
voor de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015:
Burgemeester Andre Alles • Wettelijke bevoegdheden: politie, brandweer en rampenplanning • Ambtenaar burgerlijke stand en bevolking...

Bookmark and Share


22 22 december 2012
Toekomstig Burgemeester Andre Alles legt eed af bij Gouverneur
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober sloot OpenVLD-GBL een coalitie met NV-A. Lijsttrekker en stemmenkampioen André Alles werd voorgedragen tot burgemeester. Nadat Vlaams Minister Bourgeois Andre benoemde tot burgemeester legde hij gisteren, bij de gouverneur van Vlaams-Brabant, zijn eed af. Hij zal de komende drie jaar burgemeester zijn, waarna hij opgevolgd wordt door Patrick...

Bookmark and ShareSchrijf u in op mijn nieuwsbrief
Kristof Droessaert

Schilde

Ilias spapen

Oud-Turnhout

Marie-Claire Verbeke

Tielt

Tom Dams

Geel

Greet Geypen

Mechelen

Ellen Horta

Halle

Sven Jacobs

Gent

Arne Audiens

Willebroek

Tom Rombouts

Nijlen

Mathieu Vanhaelewyn

Gent