Paswoord vergeten?
Patrick Dewael
     
Mijn artikels  
22 22 februari 2017
Fietspad tussen Dreef en Grootmeers
De stad Tongeren wil een fietspad aanleggen tussen Dreef en Grootmeers en een fietsersbrug over de Jeker tussen Dreef en de Keerstraat. Zo creëren we een veilige en vlotte fietsverbinding tussen het stadscentrum via de Kevie en het industrieterrein Tongeren Oost met onder meer Sportoase. Eind 2017, begin 2018 starten de werken.

Patrick Dewael, burgemeester
“Wij hechten als stad veel belang...

Bookmark and Share

16 16 februari 2017
OVERZICHT GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT PZ TONGEREN-HERSTAPPE
Nu het jaar 2016 voorbij is willen we toch even terugblikken en hierbij een evaluatie maken van het
aantal misdrijven binnen de Politiezone Tongeren-Herstappe. Wij willen u hiervoor een globaal
overzicht geven van de evolutie van de geregistreerde criminaliteit binnen onze politiezone. Wij zijn
blij dat we mogen stellen dat deze evolutie de goede richting uitgaat.
Wij kunnen hier onmogelijk...

Bookmark and Share

16 16 februari 2017
Archeologienota’s in Tongeren
Sinds 1 juli 2016 moeten bouwheren in sommige gevallen een zogenaamde archeologienota bij de aanvraag van hun bouwvergunning voegen. De invoering van deze maatregel ging niet zonder enige problemen.

Vooral de laatste weken is er heel wat te doen rond de vertragingen van bouwprojecten omwille van archeologisch vooronderzoek, en specifiek rond de kwestie van afgekeurde archeologienota’s....

Bookmark and Share

7 7 februari 2017
Opinie Patrick Dewael: Een grondwet van, voor en door de burger
Vandaag 7 februari wordt onze grondwet 186 jaar. Dat wil allerminst zeggen dat ze oud en versleten is. Grondwetten worden geschreven voor de eeuwigheid. Hun bepalingen zijn zo principieel en evident dat ze de tand des tijds, politieke grillen en zelfs oorlogen kunnen doorstaan.


Onze Belgische grondwet was bijzonder liberaal voor haar tijd. Locke, Montesquieu en andere denkers hadden de...

Bookmark and Share

19 19 januari 2017
Sint-Evermarusfeesten erkend als immaterieel cultureel erfgoed
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, bezorgde ons zopas het goede nieuws dat het Sint-Evermarusfeest van Rutten erkend wordt als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed en opgenomen wordt op de ‘Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’.

“Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet....

Bookmark and Share

19 19 november 2016
Groenwerken in Tongeren
Vanaf 23 november worden de lindebomen aan de Kastanjewal langs de wandelweg gesnoeid. In dezelfde periode starten ook groenwerken op het oud kerkhof van Berg.

Patrick Dewael, burgemeester
“Bij openbare werken besteden we veel aandacht aan een kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein. Zeker ook wat de groenaanleg betreft. De juiste keuze van beplanting - waar mogelijk inheems en...

Bookmark and Share

27 27 oktober 2016
Dewael tevreden met groen licht voor vrijhandelsakkoord met Canada
De Kamer debatteerde over het intra-Belgisch akkoord over het vrijhandelsakkoord met Canada. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael: “Wij zijn voor vrijhandel, voor groeimogelijkheden voor bedrijven, voor jobcreatie. We hebben onze welvaart te danken aan het vrijhandelsblok Europa.” De EU moet wel lessen trekken en haar bevoegdheden ten volle en democratisch uitvoeren.

De afgelopen dagen kon...

Bookmark and Share

29 29 september 2016
Dewael verwelkomt investeringspact federale regering
Open Vld fractieleider Patrick Dewael verwelkomde tijdens de plenaire vergadering in het parlement het investeringspact van premier Michel: “Deze regering creëert groei en jobs, nu moeten we ook met de regio’s opnieuw investeren in cruciale infrastructuur.”

De Kamer debatteerde over de betoging naar aanleiding van de tweede verjaardag van de federale regering. Liberaal fractievoorzitter...

Bookmark and Share

10 10 september 2016
Open Vld past voor noodtoestand
Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten en Kamerfractieleider Patrick Dewael herhalen glashelder hun visie op het invoeren van een noodtoestand. “De rechterlijke toets voor ingrijpende maatregelen zoals detentie of telefoontap moet steeds vooraf gebeuren. Mensen oppakken is niet de taak van de politiek. De grenzen van onze rechtsstaat zijn duidelijk en daar houden we aan. De grondwet zetten we niet...

Bookmark and Share

20 20 juli 2016
Dewael: “Mislukte Turkse coup perfect excuus om rechtsstaat uit te schakelen”
Open Vld Kamerfractieleider Patrick Dewael veroordeelde in de Kamer de mislukte staatsgreep in Turkije alsook de overreactie van de president: “Macht verover je niet met tanks maar door verkiezingen te winnen. Maar intussen heeft Erdogan het perfecte excuus om de democratie en rechtsstaat uit te schakelen.” Dit conflict mag niet in ons land worden geïmporteerd.

Het zijn woelige tijden. “De...

Bookmark and Share

4 4 februari 2016
Dewael & Van Biesen: “Hervormde vennootschapsbelasting moet niet alleen lager en eenvoudig zijn maar ook tewerkstelling stimuleren”
Open Vld fractieleider Patrick Dewael steunde tijdens het vragenuurtje in de Kamer Financiënminister Van Overtveldt in zijn ambitie om de vennootschapsbelasting te hervormen. “Deze is te hoog, weinig transparant en oneerlijk ten opzichte van KMO’s die zich niet kunnen beroepen op allerlei aftrekken en fiscale spitstechnologie.” Samen met Luk Van Biesen pleit Dewael voor een lagere...

Bookmark and Share

28 28 december 2015
Pleidoor voor laïcisme - Patrick Dewael
In een opiniestuk in Le Soir stelt Kamerfractieleider Patrick Dewael voor om de scheiding van geloof en staat te verankeren in de grondwet.

In het artikel ‘En faveur d’un débat sur le voile’ (Le Soir, 23 december) pleit Laurette Onkelinx voor een religieuze neutraliteit van de overheid. Ik verheug mij daarover want dat is een standpunt dat ik al meer dan tien jaar verdedig. Blijkbaar zijn...

Bookmark and Share

8 8 december 2015
Voyeurisme wordt strafbaar
De Kamercommissie Justitie stemde zonet over het wetsvoorstel van Open Vld Kamerleden Carina Van Cauter en Patrick Dewael dat het heimelijk bespieden van andermans naaktheid met of zonder list en hulpmiddelen strafbaar maakt. Ook het verspreiden van naaktbeelden zonder toestemming wordt strafbaar. “Hiermee dichten we een lacune in onze wetgeving, stroomlijnen we de rechtspraak en vergroten we de...

Bookmark and Share

9 9 april 2015
Wetsvoorstel maakt voyeurisme strafbaar
Vandaag is voyeurisme, het heimelijk bespieden van andermans naaktheid, niet gecatalogeerd als een strafbare vorm van aanranding van de eerbaarheid. Daarvoor is immers geweld of bedreiging vereist. Toch bestraffen bepaalde rechtbanken voyeurisme, anderen dan weer niet. Om de rechtspraak te stroomlijnen en rechtszekerheid te vergroten dienden Open Vld Kamerleden Patrick Dewael, Carina Van Cauter en...

Bookmark and Share

26 26 maart 2015
Dewael: “Op onze verlichte principes valt niets af te dingen”
Kamerfractieleider Patrick Dewael stelde namiddag in de Kamer duidelijk dat liberalen passen voor groepsdenken, stigmatisering en racisme. “Maar onze Westerse samenleving is wel geënt op fundamentele vrijheden en verlichte principes waarop niets is af te dingen. Wie deel wil uitmaken van onze samenleving, moet die principes onderschrijven.”

Herbekijk hier de tussenkomst van Patrick Dewael in...

Bookmark and Share

25 25 februari 2015
Dewael: “Steunzones ten laatste eind april in werking”
Vanmiddag keurde de Kamercommissie Financiën het wetsontwerp goed over de ontwrichte zones. Bedrijven die investeren in zo’n economisch getroffen regio, waaronder Limburg, krijgen een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing van nieuw aangeworven personeel. Patrick Dewael stelde deze maatregel in juli 2013 voor. Ten laatste eind april treedt de maatregel in werking.

Inmiddels meer dan twee...

Bookmark and Share

18 18 februari 2015
Van Quickenborne en Dewael willen lijststem afschaffen
Open Vld Kamerleden Vincent van Quickenborne en Patrick Dewael dienen een wetsvoorstel in om de devolutieve kracht van de lijststem af te schaffen. “Zo bepaalt de kiezer -en niet de partij- wie gaat zetelen in het parlement.”

Met een lijststem verklaart een kiezer zich akkoord met de volgorde van de kandidatenlijst die door de partij werd vastgelegd. De lijststemmen worden vervolgens verdeeld...

Bookmark and Share

6 6 februari 2015
Van Quickenborne & Dewael: “Regering op koers met hervormingen voor groei, jobs en koopkracht”
De federale regering kreeg een goed rapport van Europa en de OESO voor haar begroting en structurele hervormingen. “Die zorgen voor economische groei, jobcreatie en meer koopkracht. We moeten dit pad bewandelen om onze economie verder te versterken”, aldus Vincent Van Quickenborne tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Woensdag presenteerde de OESO haar rapport over de Belgische hervormingen....

Bookmark and Share

20 20 januari 2015
Nieuwjaarsspeech burgemeester
Dames en heren,

Vooreerst mijn beste wensen voor het nieuwe jaar: Een goede gezondheid, inspiratie, vriendschap, werklust en ontspanning.

I. Optimism is a moral duty

Maar wat ik iedereen ook toewens is optimisme, goesting, de drang om vooruit te gaan, beter te doen. En daarmee in te gaan tegen het doemdenken, het defaitisme, dat vandaag toch de kop op steekt.

We worden geconfronteerd...

Bookmark and Share

2 2 december 2014
Fractievoorzitter Dewael evalueert hearings regering Michel I
Alle regeringsleden hebben hun beleidsverklaring voor de komende 5 jaren inmiddels voorgesteld in de Kamer. Een primeur in de Belgische politiek. Tijd voor een evaluatie. Open Vld wil dat er voor de toekomst afspraken worden gemaakt over de minimale inhoud van de beleidsverklaringen die de ministers en staatssecretarissen in de Kamer komen voorstellen. De partij vindt het ook nuttig dat het...

Bookmark and Share

4 4 juli 2013
Pleidooi voor een modern koningshuis
Patrick Dewael, fractieleider, pleitte in zijn tussenkomst in de kamer naar aanleiding van het aftreden van koning Albert II, voor een protocollaire monarchie. "Een modern koningshuis voor de 21ste eeuw is de oprechte wens van Open Vld, als onmisbaar onderdeel van een federaal België. Wij wensen hier volop aan mee te werken."

Voorzitter,


Mijn fractie sluit zich aan bij de blijken van sympathie...

Bookmark and Share

7 7 mei 2013
Nooddecreet voor realisatie Limburgse Noord-Zuidverbinding
Door een arrest van de Raad van State van 29 maart 2013 dreigt de realisatie van de belangrijke Limburgse Noord-Zuidverbinding jarenlange vertraging op te lopen. “Onaanvaardbaar”, vinden de Open Vld-volksvertegenwoordigers Marino Keulen, Patrick Dewael en Dirk Van Mechelen. Daarom dient de partij een nooddecreet in in het Vlaams Parlement dat de procedure terug vlot moet trekken. “Dit...

Bookmark and Share

24 24 april 2013
Parlement installeert commissie fiscaliteit
Vandaag werd op expliciete vraag van Open Vld de commissie fiscaliteit geïnstalleerd in het federale parlement. Kamerlid Patrick Dewael en Senator Rik Daems zetelen voor Open Vld.

Ons fiscaal systeem is dringend aan hervorming en vereenvoudiging toe. We stellen immers vast dat de overheid te zwaar weegt en bijgevolg de belastingdruk te hoog is. Die revisie van onze fiscaliteit gebeurt best...

Bookmark and Share

7 7 maart 2013
Patrick Dewael pleit voor humanitaire corridors rond Syrië
Recente cijfers over het bloedig conflict in Syrië tarten elke verbeelding: de teller staat op 70.000 doden, meer dan een miljoen vluchtelingen en 150.000 vermisten of gevangenen. De wreedheden die plaatsvinden in Syrië zijn met geen pen te beschrijven.

Een uitweg uit het conflict lijkt niet in zicht. De recente gijzeling van twintig blauwhelmen en de almaar sterker wordende extremistische...

Bookmark and Share

7 7 februari 2013
Met sociale partners als het kan, zonder als het moet
In de Kamer hield fractievoorzitter Patrick Dewael een tussenkomst over het opblazen van het sociaal overleg. "Het ABVV is niet meer in staat zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Elke hervorming wordt geblokkeerd."

"Ons model van sociaal overleg staat onder druk" begon Patrick Dewael zijn tussenkomst in de Kamer. "Ik wil niet vergeten dat een resem fundamentele hervormingen vroeger...

Bookmark and Share

17 17 januari 2013
Dewael steunt tripartiet overleg over het eenheidsstatuut
In de plenaire vergadering in de Kamer stelde Patrick Dewael een vraag aan premier Di Rupo over het sociaal overleg. De premier kondigde een tripartiete-overleg aan tussen regering, vakbonden en werkgevers om een voorstel uit te werken aangaande het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden.

“Ik ben blij dat de regering een actieve rol opneemt in dit dossier. We moeten dringend vooruitgang boeken...

Bookmark and Share

13 13 december 2012
Bankentoezicht - meer Europese bescherming voor de spaarder
Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde Fractievoorzitter Patrick Dewael een vraag aan Minister van Financiën, Steven Van Ackere, over het akkoord dat werd bereikt op Europees niveau over het toezicht op de banken. Dewael drong hierbij aan op een Europese bescherming van de spaarder.
Ook na het antwoord van de Minister bleef Dewael kritisch: "ik verval hier niet in euforie".

In 2008 ging...

Bookmark and Share

13 13 december 2012
Schengenresolutie goedgekeurd
In de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurden de meerderheidspartijen en de groenen op donderdag 13 december 2012 een resolutie goed betreffende de hervorming van het Schengenakkoord van de hand van Patrick Dewael. Ten gronde handelt de resolutie over de uitoefening van controles aan de binnengrenzen van de Europese Unie.

De resolutie vraagt aan de regering om ervoor...

Bookmark and Share

22 22 november 2012
Federale Begroting 2013: België mee in Europese kopgroep
Kamerfractieleider Patrick Dewael verdedigde in een bevlogen tussenkomst tijdens het plenaire debat de federale begroting 2013.

“Een begroting gemaakt door zes partijen is natuurlijk een compromis. Maar dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. We zitten met deze begroting in de Europese kopgroep. Maar liefst 20 landen doen het slechter dan België”, stak Patrick Dewael van...

Bookmark and Share

30 30 mei 2012
Open Vld stelt relanceplan voor
Alexander De Croo, Guy Verhofstadt en Patrick Dewael hebben vandaag het “Open Vld-plan voor vertrouwen en groei” voorgesteld in het Europees Parlement. Het plan bevat een reeks maatregelen die zowel op Europees als op nationaal niveau moeten genomen worden om zowel Europa als ons land uit de crisis te loodsen.


Open Vld-voorzitter De Croo benadrukt dat saneren en groei hand in hand gaan....

Bookmark and Share

1 1 maart 2012
Syrisch regime doorverwijzen naar Internationaal Strafhof
Nu het Syrische regime vastbesloten lijkt om de oppositie te vernietigen en de stad Homs na vier weken van niet aflatende bombardementen dreigt schoon te vegen, rest de VN Veiligheidsraad geen andere keuze dan de zaak door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof in den Haag. Dat zeggen Patrick Dewael, fractieleider in de Kamer, en senator Nele Lijnen.

Assad-regime moet rekenschap geven van...

Bookmark and Share

8 8 december 2011
'Fair, sociaal en liberaal'
Een evenwichtig regeerakkoord dat de inspanningen fair verdeelt. Zo beschreef kamerfractieleider Patrick Dewael het regeerakkoord donderdag tijdens het debat in de Kamer. Zo’n evenwichtige verdeling is fair, sociaal en liberaal.

Dewael ging tijdens zijn tussenkomt ook op de noodzaak om compromissen te sluiten. Hij argumenteerde dat je niet aan politiek moet doen indien je niet bereid bent een...

Bookmark and Share

10 10 november 2011
Begroting is pas goed als er hervormingen instaan
Ook Europese Commissie eist structurele hervormingen op vlak van arbeidsmarkt en pensioenen in begroting 2012

De voorbije dagen en weken hamerde Open Vld op de noodzaak om een evenwichtige begroting op te stellen die kiest voor echte besparingen en structurele hervormingen. Vandaag herhaalt de Europese Commissie wat Open Vld al weken vraagt. Tegen midden december moet er een volledige begroting...

Bookmark and Share

7 7 september 2011
Eerst bijdragen, dan pas bijstand
Open Vld wil dat het parlement de magistraten hoort die tijdens hun openingsredes de migratie- en asielproblematiek aansneden. Open Vld doet meteen een aantal voorstellen die misbruiken moeten tegengaan. Zo moet men eerst bijdragen voor men aanspraak kan maken op bijstand. Ook moet er een Task Force 'Terugkeerbeleid' komen.

Ook de achterpoortjes in de OCMW-wetgeving moeten gesloten worden. En om...

Bookmark and Share

22 22 augustus 2011
Libië-commissie parlement moet samenkomen
Kamerlid $Gwendolyn Rutten wil dat de parlementaire commissie voor de opvolging van de Belgische militaire operaties in het buitenland bijeengeroepen wordt. Dat vraagt ze naar aanleiding van het nieuws dat de val van het Kadhafi-regime in Libië nakend is. Rutten vraagt dat ook de specifieke Libië-rapporteringscommissie bijeenkomt.

@import url(spaw.css?id=2);
@import...

Bookmark and Share

27 27 juni 2011
Patrick Dewael aangeduid als Kamerfractieleider
Open Vld-Kamerlid Patrick Dewael wordt midden juli de nieuwe Kamerfractieleider van Open Vld. Hij neemt de functie over van Herman De Croo die sinds de verkiezingen van vorig jaar interim-fractieleider was.


Na de verkiezingen van 13 juni vorig jaar werd Herman De Croo door de Kamerfractie gevraagd om het fractieleiderschap ad interim waar te nemen. Bedoeling was om met de aanduiding van een...

Bookmark and Share

17 17 mei 2011
Wat we van Mandela kunnen leren
Justitieminister De Clerck vindt dat er gepraat moet kunnen worden over amnestie voor collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog. Dewael, gewezen minister-president van de Vlaamse regering en oud-minister van Binnenlandse Zaken, stoorde zich aan het woord 'vergeten'. Patrick Dewael wil wel vergeven, nooit vergeten.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck toont zich bereid om te praten over...

Bookmark and Share

17 17 mei 2011
Vergeven, niet vergeten
Deze week laaide het amnestiedebat op. Patrick Dewael stoorde zich aan het voorstel om het verleden te 'vergeten'. In een opiniestuk in De Morgen hield Dewael een sterk pleidooi voor wederzijds begrip en verzoening in plaats van amnestie en vergeten. Hij liet zich daarbij inspireren door Mandela's woorden 'We vergeten niet maar vergeven wel, omdat we samen ons land moeten opbouwen.'

Aangezien...

Bookmark and Share

17 17 december 2010
Cultuur als motor voor toekomstige welvaart
Brutaal, blind, kortzichtig, dom. Patrick Dewael en Jean-Jacques De Gucht komen vandaag in De Morgen woorden tekort om de besparingsdrift van cultuurminister Joke Schauvliege te hekelen. "In plaats van zo ondoordacht te snoeien in de cultuurbudgetten zou men juist het tegenovergestelde moeten doen, en meer dan ooit investeren in creatief talent," schrijven Patrick Dewael en Jean-Jacques De...

Bookmark and Share

1 1 december 2010
Patrick Dewael zit werkgroep taalevenwicht in leger voor
Open Vld-Kamerlid Patrick Dewael gaat de werkgroep voorzitten die zich gaat buigen over het taalevenwicht in het leger. De werkgroep werd in het leven geroepen naar aanleiding van verklaringen van kolonel Luc Gennart over de vervlaamsing van de krijgsmacht. Bedoeling is dat de Kamerleden nagaan hoe het zit met het taalevenwicht in het leger en nadien aanbevelingen doen.

De werkgroep vroeg...

Bookmark and Share

10 10 juni 2010
‘Enkel Open Vld loodst ons land versterkt uit de crisis’
Met de campagne die haar laatste bocht ingaat, verzamelden ruim 1000 militanten en kandidaten van Open Vld donderdagavond in het ICC Gent voor een laatste peptalk van Alexander De Croo. Mark Rutte, VVD-partijleider en de volgende minister-president van Nederland, kwam Open Vld steunen.

Lees hier de volledige speech van Alexander De Croo
 
“Open Vld heeft deze verkiezingen inhoud gegeven....

Bookmark and Share

28 28 mei 2010
Open Vld stelt Ambitie 2020 voor
Alexander De Croo, Guy Vanhengel en Gwendolyn Rutten hebben vandaag het programma van Open Vld voorgesteld. Centraal in het programma staat Ambitie 2020, een toekomststrategie met tien concrete doelstellingen die ons land opnieuw aan de kop van het Europese peloton moeten brengen. Aan deze langetermijnvisie koppelt Open Vld een duidelijk en becijferd actieplan voor de volgende jaren.

Ons land...

Bookmark and Share

26 26 mei 2010
'Justitie moet in de steigers'
Aparte snelrechtkamers voor straatcriminaliteit, een kordate aanpak van jeugdcriminaliteit samen met de ouders en een verstrenging van de strafuitvoering. Dat zijn enkele elementen uit het veiligheids- en justitieplan dat Open Vld deze week voorstelde. De partij trok voor de voorstelling van het plan naar het justitiepaleis in Brussel.

"Dit gebouw staat al jaren in de steigers. Het is tijd dat de...

Bookmark and Share

8 8 maart 2010
Doorzetten met hervorming justitie
De noodzakelijke hervorming van justitie blijft helaas nog steeds uit. In De Standaard (4 maart 2010) stelde volksvertegenwoordiger en oud-minister Justitie Tony Van Parijs terecht dat we niet langer mogen wachten, dat partijpolitieke spelletjes eindelijk achterwege moeten blijven, dat er niet langer stokken in de wielen gestoken mogen worden, en dat minister Stefaan De Clerck onmiddellijk moet...

Bookmark and Share

20 20 januari 2010
Kamer en Senaat maken eindelijk werk van afschaffen van wetten
Vandaag is het Parlementair Comité belast met Wetsevaluatie een eerste keer samengekomen. Het Comité moet snoeien in overbodige en onaangepaste wetgeving. Ook burgers zullen onaangepaste wetten kunnen melden. Daarmee wordt er eindelijk uitvoering gegeven aan één van de strijdpunten van Vincent Van Quickenborne, voormalig Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Senator Marc...

Bookmark and Share

26 26 november 2009
Kamer formuleert unaniem ambitieuze klimaatdoelstellingen
Alle partijen in de Kamer vinden dat de industrielanden de CO2-uitstoot tegen 2020 met 25 tot 40 procent moeten verminderen. Voor de ontwikkelingslanden gaat het om een daling van 15 à 30 procent. Dat staat in een voorstel van resolutie die de bevoegde commissie naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen unaniem goedkeurde.


De tekst diende normaal gezien vandaag groen licht te krijgen in...

Bookmark and Share

20 20 februari 2009
“Schaar zetten in wetgeving”
20 februari 2009 – Open Vld-Kamervoorzitter Patrick Dewael wil dat het parlement de bestaande wetgeving onder de loep neemt en meer werk maakt van het afschaffen van overbodige wetten. Dat wordt een klus voor een commissie wetsevaluatie. Verder wil hij een lange termijn-visie voor het parlement en wil hij kortere maar efficiëntere vragenuurtjes introduceren. “Het reglement bepaalt dat er per...

Bookmark and Share

25 25 november 2008
Waarom wij geen Big Brothers zijn
In een opiniestuk in De Morgen weerlegt Open Vld-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de kritiek op een regeringsbeslissing om de gegevens van de gebruikers van Facebook te verzamelen in een nationale gegevensbank. Onder de titel “Stop big brothers Vandeurzen en Dewael” gaat op Facebook een petitie de ronde opgestart door Spirit-senator Geert Lambert. Dewael: “Lambert geeft alvast...

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Kristof De Schepper

Herzele

Jacky Roemers

Namur

Dieter De Vlieghere

Brussel

Pierre Soyeurt

Staden

Francis Debrabandere

Kortrijk

Tom Sap

Alveringem

Marie Christine Rottier

Sint-Niklaas

Pieter Beerten

Houthalen-Helchteren

Daniel Maes

Ichtegem

Darius Van Laeken

Antwerpen