Paswoord vergeten?
Martine Taelman
     
Mijn artikels  
18 18 januari 2018
Vlaamse meerderheid schoeit justitiehuizen op een nieuwe leest
Op initiatief van Martine Taelman hebben de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet klaar dat de basis legt voor een Vlaams beleid inzake justitiehuizen.

 Daarbij ligt de nadruk op een humane, gemeenschapsgerichte strafuitvoering met als belangrijkste doelstellingen de re-integratie van de bestrafte in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers en...

Bookmark and Share

5 5 december 2017
Vlaamse overheid betaalt kosten van alle assistentiehonden terug
De Vlaamse overheid betaalt sinds 1 december de kosten voor álle assistentiehonden - en niet alleen blindengeleidehonden - terug.

Martine Taelman, die vorig jaar een resolutie indiende om de assistentiehonden op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) te zetten, is tevreden. “Ik ben ontzettend blij met deze doorbraak. Het was elke inspanning en ook het...

Bookmark and Share

27 27 november 2017
"Minderjarigen moeten jaren wachten op assistentiebudget"
Heel wat jongeren met een beperking moeten tot 15 jaar wachten op een persoonlijk assistentebudget. "Onaanvaardbaar," zegt Martine Taelman.

Voor 128 minderjarigen bedroeg de wachttijd voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB) eind 2016 meer dan tien jaar. Voor 31 minderjarigen ging het zelfs om meer dan vijftien jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Martine Taelman opvroeg bij...

Bookmark and Share

4 4 oktober 2017
VIDEO: "Ook jongens vaccineren tegen genitale kankers"
Een nieuw vaccin tegen baarmoederhalskanker heeft een bredere werking. "Daarom moeten we ook jongens vaccineren," zegt Martine Taelman.

Bookmark and Share

17 17 maart 2017
“Preventie en structurele oplossingen nodig voor ‘high risk’-jongeren”
Martine Taelman en Freya Saeys vragen extra aandacht voor jongeren in gemeenschapsinstellingen die erg gevaarlijk zijn en resistent blijken voor hulp.

Volgens een intern rapport van de jeugd­psychiaters in de jeugdinstelling van Everberg, is een groep van jongeren erg gevaarlijk en resistent voor elke hulp. Voor deze 'high risk-groep' ontbreken structurele verblijfsmogelijkheden, eens ze...

Bookmark and Share

24 24 februari 2016
“Wachtlijsten justitiehuizen wegwerken”
Sinds de justitiehuizen een Vlaamse bevoegdheid zijn, zijn de wachtlijsten spectaculair gestegen. Martine Taelman vraagt om snel in te grijpen.

Eind 2013 stonden 875 dossiers in de wachtrij, eind 2015 waren dat er 2.184. Vooral de wachtlijsten voor bemiddeling en werkstraffen stegen spectaculair. “Deze wachtlijsten zorgen voor schrijnende toestanden. Kinderen in een vechtscheiding moeten...

Bookmark and Share

20 20 oktober 2015
“Aanval ACV op dienstencheques onbegrijpelijk”
Martien Taelman en Bart Somers reageren verontwaardigd op het voorstel van ACV om de private dienstencheques bij ouderen af te schaffen.

Het verzoekschrift van ACV-secretaris Bart Netelbosch in het Vlaams Parlement rond de dienstencheques, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Open Vld. “Onbegrijpelijk dat een vakbond uitgerekend het middel dat zoveel kansen op de arbeidsmarkt geeft aan de...

Bookmark and Share

9 9 oktober 2015
120.000 mensen wachten op sociale woning
Eind 2014 stonden 120.436 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman opvroeg.

Een jaar eerder stonden bijna 30.000 kandidaten minder op de wachtlijst. De voornaamste reden voor de stijging is volgens de minister te vinden bij de inkomensgrenzen die in 2013 werden verhoogd. Daardoor kwamen 40.000...

Bookmark and Share

3 3 juni 2015
“Discriminatie bij álle dienstenchequebedrijven aanpakken”
Actieplan met praktijktests moet ook voor OCMW’s en PWA’s gelden, vindt Martine Taelman.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat twee op de drie dienstenchequebedrijven ingaan op de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen. De Vlaamse regering heeft nu een actieplan klaar om die discriminatie aan te pakken, waarbij ook praktijktests zullen gebruikt worden door de sector. “Dat is een...

Bookmark and Share

26 26 mei 2015
Hulp voor mensen met een handicap niet in alle provincies gelijk
Mensen met een handicap krijgen in de verschillende provincies vaak een verschillende behandeling. Dat blijkt uit een antwoord van de minister op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman.

Martine Taelman : “Zowel wat betreft de verdeling van de middelen tussen PAB (persoonsgebonden assistentiebudget) en zorg in natura (zorg in voorzieningen), als wat betreft de gevolgde...

Bookmark and Share

27 27 februari 2015
Niet doorgeven van adoptiedossiers wordt strafbaar
In de commissie welzijn werd het voorstel van decreet goedgekeurd, ingediend door Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld), dat binnenlandse adoptie beter regelt. “Mensen die in de toekomst de regels rond adoptie aan hun laars lappen mogen zich aan ernstige straffen verwachten,” aldus Martine Taelman.

Begin december 2014 werden er hoorzittingen gehouden in de commissie...

Bookmark and Share

25 25 februari 2015
Mensen met een handicap beter vertegenwoordigd
Het Vlaams Parlement keurde het voorstel goed van Martine Taelman, waardoor alle mensen met een handicap beter vertegenwoordigd zijn.


Voortaan zullen ook de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een handicap zetelen in de bestuursorganen van de bijstandsorganisaties. De commissie Welzijn van het Vlaams parlement keurde daarvoor het voorstel van decreet goed van Vlaams...

Bookmark and Share

11 11 februari 2015
“Deze regering trekt meer middelen uit voor mensen met handicap dan vorige”
In het debat in het Vlaams parlement over de inspanningen van de regering voor mensen met een handicap, beklemtoonde Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman dat deze regering meer middelen uittrekt voor mensen met een handicap dan de vorige. “Zo wordt er 198 miljoen euro extra uitgetrokken voor zij die de meeste zorgen nodig hebben, dat is meer dan het totaal van de budgetten die de vorige...

Bookmark and Share

21 21 januari 2015
“Snelle evaluatie en bijsturing nodig van het nieuwe decreet Kinderopvang"
Vlaams Volksvertegenwoordigers Freya Saeys en Martine Taelman trekken aan de alarmbel over de moeilijke situatie waarin heel wat zelfstandige onthaalouders en crèches zich bevinden. “We stellen vast dat ondernemen in de kinderopvang moeilijk is geworden,” zeggen Saeys en Taelman. De liberale volksvertegenwoordigers vragen aan Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, om snel in te grijpen....

Bookmark and Share

3 3 december 2014
“Meer investeren in zorg en minder in stenen”
Recent stonden de kranten bol van onrustwekkende berichten dat de opvang in rusthuizen tot 20% duurder gaat worden. “Dat is voorbarig,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman. Zij roept de sector op om van de financiële uitdagingen gebruik te maken om het welzijnsmodel in Vlaanderen te hervormen. “In plaats van de factuur voor de zorgbehoevende simpelweg te verhogen, moeten we...

Bookmark and Share

9 9 oktober 2014
40 extra opvangplaatsen voor jongeren in een crisissituatie
Op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman, bevestigt Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, dat jongeren in een crisissituatie inderdaad niet thuishoren in een cel, zoals recent enkele malen gebeurde. Tot tevredenheid van Taelman beloofde de minister werk te maken van extra opvangplaatsen. "Zo wordt elk jaar een half miljoen euro uitgetrokken voor samenwerking met psychiaters...

Bookmark and Share

18 18 maart 2014
Klantgegevens van banken zijn geen handelswaar
Senator en Fractievoorzitter Martine Taelman (Open Vld) verzet zich tegen het systematisch commercialiseren van identiteitsgegevens van rekeninghouders bij banken: “Het systematisch schenden van de privacy van rekeninghouders ter wille van commerciële prospectie is disproportioneel en schendt bijgevolg de privacywetgeving.”

Wat mij in het bijzonder tegen de borst stoot is dat een grootbank...

Bookmark and Share

11 11 maart 2014
Het te koop aanbieden van klantengegevens door banken is een brug te ver
Senator en Fractievoorzitter Martine Taelman (Open Vld) verzet zich tegen het voorstel van ING om de bankgegevens te verkopen aan adverteerders. De Nederlandse bank ING is immers van plan om betaalgegevens van de klanten aan te bieden aan adverteerders. Deze laatste kunnen dan een beeld krijgen van het aankoopgedrag, en zo ook reclame op maat maken. Volgens de bank levert het voorstel veel...

Bookmark and Share

24 24 februari 2014
Terrasreglement krijgt dikke onvoldoende
De meerderheid van N-VA, sp.a en CD&V legde een tekst voor om de terrassen van de Grobbendonkse horeca te reglementeren. Een onderzoek van gemeenteraadslid Paul Van Rompaey (Open Vld) leerde dat van de 18 terrassen in Grobbendonk er … 18 niet in orde zouden zijn.

De Grobbendonkse horeca zou dan ook tegen 2016 verplicht worden om serieuze investeringen te doen of hun terras af te breken. Open...

Bookmark and Share

24 24 februari 2014
Huisvuil blijft voor problemen zorgen
Dat de belasting op uw huisvuilzakken verhoogd werd door de meerderheid, hebt u intussen wel gemerkt. Op de gemeenteraad kaartte Open Vld fractieleidster Martine Taelman het probleem aan van de betaalbaarheid voor alleenstaanden met kinderen in het huidige forfaitaire systeem.

Zo betaalt een moeder met 1 kind evenveel milieubelasting (€100/jaar), als een gezin bestaande uit twee ouders met 3...

Bookmark and Share

24 24 februari 2014
Meerderheid blijft verdeeld over OCMW
Opnieuw lazen we de laatste weken heel wat artikels in de pers over de problemen binnen het Grobbendonkse OCMW. Op de gemeenteraad ondervroeg Martine Taelman de meerderheid hierover. Burgemeester Herman Cambré (sp.a) bevestigde dat er een tuchtonderzoek is opgestart. Zijn stelling dat inmiddels grote vooruitgang werd geboekt in de problematiek en dat zijn gesprek met het personeel voor een betere...

Bookmark and Share

6 6 januari 2014
Onze beste wensen voor 2014
Het bestuur van Open Vld-Grobos wil u alvast de beste wensen overmaken voor het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen we velen onder u ontmoeten op de kroegentocht door Grobbendonk en Bouwel op zaterdag 11 januari.

Bookmark and Share

27 27 november 2013
Geen oplossing oud gemeentehuis
Het schepencollege heeft de plannen voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Bouwel in de prullenbak gegooid. Vorige legislatuur werd een plan uitgewerkt waarbij het oud gemeentehuis zou worden uitgebouwd tot een vergader- en dienstencentrum voor Bouwel met enkele woongelegenheden rondom. Zowel CD&V als sp.a steunden verleden jaar dit voorstel.
Het nieuwe schepencollege heeft niet het...

Bookmark and Share

27 27 november 2013
Grobbendonk staat stil!
Grobbendonk staat stil, en dat mag wel heel erg letterlijk worden genomen. De dagelijkse file tussen de Lindekens en het Astridplein is het gevolg van het gebrek aan coördinatie tussen verschillende wegenwerken.

Zo vonden er gelijktijdig wegenwerken plaats op de steenweg tussen Poederlee en Herentals, op de steenweg tussen Nijlen en Ranst en aan de brug over het Albertkanaal in Viersel....

Bookmark and Share

25 25 juni 2013
20 miljoen voor strijd tegen cybercriminaliteit
Fractieleider en senator Martine Taelman wil dat de regering dringend werk maakt van de concrete invulling van de aangekondigde nationale cyberstrategie die de regering op 21 december 2012 heeft goedgekeurd. Gelet op de snelle ontwikkelingen inzake cybercrime en gezien de grote schade die deze vorm van criminaliteit veroorzaakt aan zowel ons economie als wat de werking van de overheid betreft moet...

Bookmark and Share

16 16 april 2013
Veiligheid geen prioriteit?
Eén van de grote thema's van Open Vld-Grobos tijdens de verkiezingscampagne was veiligheid. Met de slogan 'Zeker met Herman en Martine' wilden we dit thema dan ook hoog op de agenda blijven plaatsen.Blijkbaar volgt de nieuwe meerderheid deze zienswijze niet. Tijdens de gemeenteraad van maart werd de begroting voor 2013 immers goedgekeurd. In deze ‘technische’ begroting was er...

Bookmark and Share

8 8 maart 2013
Toenemend protectionisme in EU bedreigt onze werkgelegenheid
Senator en fractievoorzitter Martine Taelman is bijzonder ongerust over de toename van protectionisme binnen de EU: "Daar waar protectionisme tot voor kort vooral werd geassocieerd met landen buiten de EU, grijpen vandaag steeds meer EU landen terug naar protectionisme om hun bedrijven af te schermen van de concurrentie. Dit ondermijnt de grondvesten van de EU en dat heeft een hoge prijs."

Ook...

Bookmark and Share

5 5 februari 2013
Representatiekosten schepencollege voorbij elk fatsoen
Op de eerste inhoudelijke gemeenteraad van de nieuwe legislatuur op 5/2/2013 wordt al onmiddellijk duidelijk welke "veranderingswind" er door de gemeente waait. Het College wil voor zichzelf een regeling uitwerken om representatiekosten te laten uitbetalen door de gemeente, bovenop hun wedde als mandataris.


In het huishoudelijk reglement heeft de meerderheid van
Sp.a, N-VA en CD&V een...

Bookmark and Share

2 2 januari 2013
Nieuwjaarsbrief van Open Vld-Grobos
Fractieleidster Martine Taelman maakte van de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur gebruik om haar nieuwjaarsbrief voor te lezen aan de nieuwe raadsleden.Heren Burgemeesters,
Mevrouwen, Mijne Heren Schepenen,
Collega’s raadsleden,

Namens de Open Vld-Grobos fractie wens ik jullie bij deze eerste zitting van de legislatuur én van 2013 te feliciteren met jullie mandaat,...

Bookmark and Share

20 20 december 2012
Martine Taelman wordt nieuwe fractieleider in de Senaat
Ze volgt Bart Tommelein op die in januari eerste schepen wordt in Oostende en daardoor niet langer sentaor zal zijn. Martine Taelman zit sinds 1999 in het federale parlement, waarvan 9 jaar als Senator. Eerder was ze al voorzitter van de Commissie Justitie in zowel Kamer als Senaat.

Tijdens haar dertien jaar in het Parlement hield Martine Taelman zich voornamelijk bezig met justitiedossiers en in...

Bookmark and Share

13 13 december 2012
Bijten naar de uitgestoken hand ...
Open Vld-Grobos werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober naar de oppositie verwezen. Een coalitie van N-VA, CD&V en sp.a zal vanaf 1 januari het bestuur van onze gemeente overnemen. We wensen hen daarbij alle succes, maar we kunnen enkel hopen dat de nieuwe meerderheidspartijen dan ook besturen in plaats van oppositie te voeren.

Open Vld-Grobos heeft het engagement opgenomen om...

Bookmark and Share

14 14 oktober 2012
Open Vld-Grobos dankt zijn kiezers!
Open Vld-Grobos haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 1.879 stemmen, goed voor 5 zetels. Daarmee werden we nipt de tweede partij, vlak na de N-VA. Ondanks dit resultaat sloten N-VA, CD&V en sp.a een coalitieakkoord waardoor Open Vld-Grobos de komende zes jaar in de oppositie zal moeten doorbrengen. Wij bedanken alvast al onze kiezers voor hun steun en zullen ons de komende dagen bezinnen over de...

Bookmark and Share

1 1 oktober 2012
Open Vld-Grobos zet Grobbendonk op de kaart
Open Vld-Grobos stelt zijn programmapunten voor mobiliteit & Openbare werken voor door middel van een gemeenteplan waarbij alle projecten duidelijk zijn aangeduid. Het plan valt in iedere Grobbendonkse brievenbus, maar kan je ook hieronder vinden.

Bookmark and Share

5 5 juli 2012
Erfrecht grondig hervormd
Woensdag 4 juli keurde de Senaatscommissie Justitie het wetsvoorstel goed van Senator Martine Taelman over de onwaardigheid om te erven en de erfenissprong. De huidige regeling dateert nog uit de tijd van Napoleon en leidt in de praktijk tot zeer veel problemen.

Het wetsvoorstel bevat twee grote luiken. Ten eerste wordt de onwaardigheid om te erven gemoderniseerd:

- Wie opzettelijk de dood van...

Bookmark and Share

8 8 juni 2012
Financiering van extremistische groeperingen onderzoeken
Fractieleider en senator Bart Tommelein wil dat de Cel Financiële Informatieverwerking (CFI) kan optreden ingeval van extremisme: “Doordat het CFI momenteel enkel mag ingrijpen in geval van terrorisme worden kansen gemist. Extremisten kunnen immers terugvalbasissen en ondersteuningsnetwerken financieren zonder dat het CFI kan doorlichten. Het CFI is zelf sinds lang vragende partij om ook...

Bookmark and Share

1 1 december 2011
Overheid neemt steeds meer cocaïne in beslag
De Belgische politie- en douanediensten hebben in 2010, 6.844 kilo cocaïne, 362 kilo amfetamines (speed), 3.153 kilo hasj, 386 kilo heroïne, 1.018 kilo khat, 5.208 kilo marihuana en 32.954 XTC-pillen in beslag genomen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van binnenlandse zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van senator Martine Taelman.

In een reactie wijst Turtelboom erop...

Bookmark and Share

16 16 november 2011
Open Vld-Grobos vraagt jouw mening!
Open Vld en Grobos trekken in 2012 samen naar de kiezer. Beide partijen hebben steeds het belang van rechtstreekse inspraak benadrukt. Daarom krijgen alle burgers van Grobbendonk en Bouwel de komende dagen een folder in de bus met een enquêteformulier over het beleid van en voor Grobbendonk.

“Er wordt niet enkel gevraagd naar wat men van het huidige beleid vindt, maar ook welke prioriteiten er...

Bookmark and Share

17 17 september 2011
Open Vld en Grobos samen naar de kiezer in 2012
“In 2006 trok Grobos met een twaalfpuntenprogramma naar de kiezer. Centraal daarin stond een open en eerlijke communicatie tussen burger en bestuur. Tot onze grote vreugde, bleek tijdens de voorbije legislatuur dat Open Vld dit twaalfpuntenprogramma behoorlijk genegen was, waardoor het merendeel van deze ideeën effectief werd gerealiseerd. Deze vruchtbare samenwerking, over grenzen van...

Bookmark and Share

15 15 juni 2011
Jeugdkampen op militaire domeinen weinig gekend
Meer dan tien jaar al stelt Defensie militaire domeinen ter beschikking aan jeugdverenigingen. Uit cijfers die Senator Martine Taelman opvroeg bij minister van Defensie De Crem blijkt dat deze dienstverlening vanuit Defensie eerder onbekend is. In totaal vonden in 2010 54 jeugdverenigingen een kampplaats op een militair domein, tegenover 58 in 2009. De populairste domeinen zijn Marche-en-Famenne,...

Bookmark and Share

2 2 maart 2011
Wat de kleine Samuel ons leerde
Na een strijd van twee jaar is de kleine Samuel eindelijk bij zijn twee papa's. "Als het verhaal van de kleine Samuel ons iets duidelijk maakt, dan is het dat er dringend nood is aan een wettelijke regeling rond draagmoederschap," schrijven Lorin Parys, Hilde Vautmans, Martine Taelman en Bart Tommelein.

Kleine Samuel die in Oekraïne is geboren met de hulp van een draagmoeder is bijna...

Bookmark and Share

2 2 maart 2011
Wat de kleine Samuel ons leerde
Na een strijd van twee jaar is de kleine Samuel eindelijk bij zijn twee papa's. "Als het verhaal van de kleine Samuel ons iets duidelijk maakt, dan is het dat er dringend nood is aan een wettelijke regeling rond draagmoederschap," schrijven Lorin Parys, Hilde Vautmans, Martine Taelman en Bart Tommelein. In een opiniestuk in De Morgen lichten ze de uitgangspunten van zo'n regeling toe.Kleine...

Bookmark and Share

17 17 januari 2011
Ook Open Vld wil stemrecht voor studenten in stad waar ze studeren
Open Vld steunt het voorstel om studenten stemrecht te geven in de stad waar ze studeren. Dat zeggen Mathias De Clercq en Gwendolyn Rutten. “Toen ik zelf nog student was, diende onze partij hierover al wetsvoorstellen in. Gwendolyn Rutten ging al in 2000 als Jong Vld-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen met deze eis naar de verkiezingen.


Open Vld pleit er al geruime tijd voor dat...

Bookmark and Share

22 22 december 2010
Senaat buigt zich over erfrecht en privacy op het internet
Vanaf januari starten in de Senaat twee werkgroepen. De eerste buigt zich over erfrecht, de tweede over voorstellen in verband met internet en privacy. Dat heeft de commissie Justitie woensdag beslist op vraag van Open Vld-senator Martine Taelman (Open Vld) en haar PS-collega Mahoux (PS). "Zowel op het vlak van erfrecht als inzake privacy moet onze wetgeving een inhaalbeweging maken," zegt Martine...

Bookmark and Share

29 29 november 2010
Digitale diensten Grobbendonk scoren goed
De gemeente Grobbendonk kreeg van de ondernemersorganisatie Unizo goede punten voor haar digitale dienstverlening. In de categorie 'woongemeenten' eindigt de Kempense gemeente op een tweede plaats met maar liefst 82%. Open Vld-schepen Martine Taelman die bevoegd is voor ICT en administratieve vereenvoudiging reageert zeer verheugd.

“26 producten van de 55 die onderzocht werden, biedt...

Bookmark and Share

17 17 september 2010
Open Vld vraagt één uniek en onafhankelijk meldpunt seksueel misbruik
Vanmiddag komt de Kamercommissie samen over het rapport van de Commissie-Adriaenssens. Open Vld zal er pleiten voor een Bijzondere Commissie Seksueel Misbruik en de oprichting van één uniek en onafhankelijk meldpunt seksueel misbruik.

Volgens Open Vld is het de verdienste van de Commissie-Adriaenssens dat zij in haar eindrapport er voor het eerst in geslaagd is een globaal beeld te scheppen van...

Bookmark and Share

22 22 maart 2010
Spitsstrook E313 Antwerpen- Ranst: en de Kempen?
“De fileproblemen beperken zich niet tot het deel van de E313 tussen Antwerpen en Ranst, maar ook veel verder in de richting van de Kempen.” Daarmee reageert de Kempense Open Vld-senator Martine Taelman op het voornemen van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits (CD&V) om een spitsstrook aan te leggen tussen Antwerpen en Ranst op deze snelweg.
“Het is natuurlijk een...

Bookmark and Share

17 17 maart 2010
Een "straf" beleid - Martine Taelman
Onze overbevolkte en 19de eeuwse gevangenissen zijn een kruitvat. De strafuitvoering is reeds lang de zwakke schakel in de ketting van het strafrecht. Kamerlid Martine Taelman stelt enkele concrete maatregelen in de vorm van privatisering voor om zo de spreekwoordelijk lont in het kruitvat te vermijden.

De spanningen die ontstaan in onze overbevolkte gevangenissen, de veelvuldige gewelddadige...

Bookmark and Share

16 16 maart 2010
Open Vld wil bijstand advocaat bij verhoor
Open Vld-senatoren Martine Taelman en Yoeri Vastersavendts willen dat verdachten tijdens hun verhoor bijstand kunnen krijgen van een advocaat. Zij vrezen anders een tijdbom onder talloze gerechtelijke procedures op basis van Europese rechtspraak. Zij hebben hiervoor een wetsvoorstel klaar.

Sinds het mijlpaalarrest in de zaak Salduz, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)...

Bookmark and Share

3 3 maart 2010
Federale regering geeft nucleaire innovatie belangrijke impuls
Vice-premier Guy Vanhengel heeft samen met zijn collega's de financiering van het Myrrha-project op punt gesteld. Hierdoor kan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol een nieuwe onderzoeksreactor bouwen. “Deze beslissing is niet alleen belangrijk voor nucleaire innovatie, maar ook voor de werkgelegenheid in de Kempen en voor de volksgezondheid,” zegt senator Martine Taelman.

Samen...

Bookmark and Share

11 11 februari 2010
Senator Taelman laat Minister De Clerck zijn eigen wet afschaffen
Vandaag keurt de plenaire vergadering in de Kamer een wetsontwerp goed waardoor personeelsleden van griffies en parketsecretariaten een politiek mandaat mogen uitoefenen. Door de goedkeuring van het wetsvoorstel van Open Vld-senator Martine Taelman zijn nu ruim 8.000 mensen niet langer uitgesloten van deelname aan verkiezingen.

Het combineren van bepaalde functies met de uitoefening van een...

Bookmark and Share

19 19 januari 2010
Structurele hervorming justitie blijft noodzakelijk
Open Vld vraagt dat de minister van Justitie doorzet met een grondige hervorming van justitie en de regering een plan van aanpak presenteert voor de hertekening van het gerechtelijk landschap. Die hertekening mag niet verwateren tot de grootst gemene deler van de verschillende verlanglijstjes, maar moet de eerste stap zijn in een grotere, structurele hervormingsoperatie die leidt tot een snellere...

Bookmark and Share

15 15 januari 2010
Nieuwe fondsen voor MYRRHA goed voor onderzoek, jobs en volksgezondheid
Nieuwe fondsen voor MYRRHA zijn niet alleen belangrijk voor verdere nucleaire innovatie maar ook voor de werkgelegenheid in de Kempen én voor de volksgezondheid. Dat stellen Open Vld-parlementsleden Martine Taelman, Herman De Croo en Willem-Frederik Schiltz. Deze week liet minister voor Energie Paul Magnette weten dat hij bereid is middelen uit te trekken voor de nucleaire onderzoeksreactor in...

Bookmark and Share

8 8 januari 2010
Yoeri Vastersavendts legt eed als af senator
Yoeri Vastersavendts heeft donderdag de eed afgelegd als senator in opvolging van Patrik Vankrunkelsven. Die had vorig jaar aangegeven dat hij de politiek zou verlaten. Yoeri Vastersavendts is 38 jaar en leidt een advocatenkantoor in Asse. Hij zetelt sinds 2001 in de gemeenteraad in Asse en lid van de politieraad van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel).In 2008 en 2009 was hij...

Bookmark and Share

18 18 december 2009
Politiek mandaat voor personeelsleden griffies en parketsecretariaten mogelijk
Donderdag 17 december heeft de plenaire vergadering in de Senaat een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor personeelsleden van griffies en parketsecretariaten een politiek mandaat mogen uitoefenen. Door de goedkeuring van het wetsvoorstel van Open Vld-senator Martine Taelman zijn nu ruim 8.000 mensen niet langer uitgesloten van deelname aan verkiezingen.Het combineren van bepaalde functies met...

Bookmark and Share

3 3 december 2009
Welke toekomst voor het Belgische gevangeniswezen?
Op 30 oktober 2009 waren er stakingen in 11 van de 34 Belgische gevangenissen. Maar liefst 33% van de Belgische gevangenissen werd bemand door de opgeroepen politiediensten. Tijdens de acties kwam onder meer de vraag om een speciale interventie-eenheid die tussenkomt bij geweldpleging. Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom roept naar aanleiding van aan het licht gekomen bewakingsincidenten op...

Bookmark and Share

20 20 oktober 2009
Informatisering justitie niet on hold zetten
Open Vld-senator Martine Taelman vindt niet dat de informatisering van Justitie pas na de hertekening van het gerechtelijk landschap voortgezet kan worden. Ze reageert daarmee op uitspraken van justitieminister Stefaan De Clerck dinsdag. "De behoeften bij de verschillende rechtbanken in ons land zijn daarvoor te nijpend", zegt ze.In een reactie op de kritiek van magistraat Hans Van Bossuyt...

Bookmark and Share

8 8 juli 2009
Taelman wil alternatief voor pendelaars
Open Vld-senatrice Martine Taelman eist dat de NMBS een degelijk alternatief voor de pendelaars van Antwerpen en Mechelen voorziet bij de afschaffing van de Beneluxtrein eind volgend jaar. In het najaar van 2010 worden Brussel en Amsterdam met de hst-verbinding Fyra met elkaar verbonden. Die is echter voor de pendelaars geen oplossing omdat men op een hst-trein zijn plaats dient te...

Bookmark and Share

8 8 juli 2009
Taelman wil alternatief voor pendelaars
Open Vld-senatrice Martine Taelman eist dat de NMBS een degelijk alternatief voor de pendelaars van Antwerpen en Mechelen voorziet bij de afschaffing van de Beneluxtrein eind volgend jaar. In het najaar van 2010 worden Brussel en Amsterdam met de hst-verbinding Fyra met elkaar verbonden. Die is echter voor de pendelaars geen oplossing omdat men op een hst-trein zijn plaats dient te...

Bookmark and Share

8 8 juli 2009
Taelman wil alternatief voor pendelaars
Open Vld-senatrice Martine Taelman eist dat de NMBS een degelijk alternatief voor de pendelaars van Antwerpen en Mechelen voorziet bij de afschaffing van de Beneluxtrein eind volgend jaar. In het najaar van 2010 worden Brussel en Amsterdam met de hst-verbinding Fyra met elkaar verbonden. Die is echter voor de pendelaars geen oplossing omdat men op een hst-trein zijn plaats dient te...

Bookmark and Share

4 4 juni 2009
Opening cellenblok “De Haven” in Merksplas: blijven investeren is nodig
Morgen, vrijdag 5 juni, wordt in Merksplas het bijkomende cellenblok “De Haven” ingehuldigd. Hier is plaats voor 60 geïnterneerden. Bij deze nieuwbouw zijn kosten noch moeite gespaard om de geïnterneerden op een moderne, hedendaagse manier op te vangen en te begeleiden. Ook ging er terecht veel aandacht uit naar het duurzaam en energiezuinig karakter van deze nieuwbouw.


Dit alles staat in...

Bookmark and Share

28 28 mei 2009
Elektronisch toezicht: regelmatige fysieke controle nodig
Open Vld-senator en nummer 17 op de Antwerpse lijst, Martine Taelman, is blij dat het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) onderzoekt of het systeem van elektronisch toezicht uitgebreid kan worden naar personen in voorlopige hechtenis, maar vraagt dat er regelmatig fysieke controle wordt uitgevoerd op personen die in het systeem zitten.


Op dit moment controleert de FOD...

Bookmark and Share

28 28 mei 2009
Elektronisch toezicht: regelmatige fysieke controle nodig
Open Vld-senator en nummer 17 op de Antwerpse lijst, Martine Taelman, is blij dat het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) onderzoekt of het systeem van elektronisch toezicht uitgebreid kan worden naar personen in voorlopige hechtenis, maar vraagt dat er regelmatig fysieke controle wordt uitgevoerd op personen die in het systeem zitten.


Op dit moment controleert de FOD...

Bookmark and Share

28 28 mei 2009
Elektronisch toezicht: regelmatige fysieke controle nodig
Open Vld-senator en nummer 17 op de Antwerpse lijst, Martine Taelman, is blij dat het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) onderzoekt of het systeem van elektronisch toezicht uitgebreid kan worden naar personen in voorlopige hechtenis, maar vraagt dat er regelmatig fysieke controle wordt uitgevoerd op personen die in het systeem zitten.


Op dit moment controleert de FOD...

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Marino Keulen

Lanaken

Rudi Beeken

Tielt-Winge

Ilias spapen

Oud-Turnhout

Danny Bullaert

Gent

Sven Van Der Gucht

Herzele

Heidi Knop

Herzele

Kenny Beels

Lendelede

Gauthier Defreyne

Gistel

Geert Van Hoof

Machelen

Ali Raddahi

Antwerpen