Paswoord vergeten?
Kris Cornelissen
     
Mijn artikels  
31 31 maart 2021
ERSV vzw stopt er mee
De buitengewone algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV) heeft op 30 maart 2021 voorgesteld om de vereniging te ontbinden en te vereffenen. Kris Cornelissen (Open Vld) vertegenwoordigd ons lokaal bestuur in de vzw en bericht U daarover van op de eerste rij.

"Ik noteerde tijdens de online bijeenkomst die plaatsvond op dinsdag 30 maart 2021 vanaf 17u00 dat 80% van de kosten van het ERSV personeelsgebonden uitgaven waren", zo steekt de liberale fractieleider van wal. "De vereniging werd op 8 december 2004 te Leuven opgericht door onder meer Marianne De Mol (Open Vld) op basis van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités. Het Europees Sociaal Fonds verleende subsidies aan het initiatief, maar die werden op 1 augustus 2020 stopgezet.".

Het resultaat van 2020 is bijgevolg negatief ten belope van € 276.770,42. Een ontbinding en vereffening liggen voor de hand in die omstandigheden.

Het tekort wordt bijgepast via reserves inzake het sociaal passief en eigen fondsen.

De bestuurders kregen kwijting.

Tegen uiterlijk 13 april 2021 wordt eenieders stem over de ontbinding van de vzw per elektronische post ingewacht.

Over de aanstelling van Kris en de rol van het ERSV schreven wij U al in 2019. Klik op de link om dat nog eens na te lezen aub.

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Rudi Beeken

Tielt-Winge

Gunther Clinckx

Tielt-Winge

Gerry Caluwaerts

Tielt-Winge

Annelore Wuyts

Tielt-Winge

Robin Claes

Tielt-Winge

Marianne De Mol

Tielt-Winge

Agnes Van de Gaer

Tielt-Winge

Inge Willems

Tielt-Winge

Carla Rainchon

Tielt-Winge

Bernadette Craeninckx

Tielt-Winge

Chris Luyckx

Puurs - Sint-Amands (Puurs)

Jef Druyts

Edegem

Shaun Vanderplancke

Brussel

Gino Callaert

Berlare

Jürgen Spanhove

Gent

Gaston Weeckers

Ternat

Daniel Maes

Ichtegem

Bavo Anciaux

Willebroek

Ercan Ilbay

Diest

Eric Christiaens

Tongeren