Paswoord vergeten?
Guy Verhofstadt
     
Mijn artikels  
4 4 oktober 2013
Spinelli-groep wijst weg naar federaal Europa
De Spinelli-groep heeft donderdag een ontwerp van "basiswet" gepresenteerd die "een definitieve stap" zet in de richting van een federaal Europa. "De crisis heeft getoond dat een intergouvernementeel Europa geleid door 27 lidstaten niet werkt. Het is alsof de Verenigde Staten niet geleid zouden worden door een president en federale regering, maar door vijftig gouverneurs van Amerikaanse staten die vier keer per jaar samenkomen", zo verdedigde bezieler Guy Verhofstadt het werkstuk.


In de bijna 300 pagina's tellende tekst bepleit de Spinelli-groep dat de Europese Commissie moet hervormd worden tot de echte regering van de Europese Unie. Het Europees Parlement en de raad van ministers treden net als nu op als de wetgevende macht. De huidige, roterende voorzitterschappen worden afgeschaft en elke raad van ministers (justitie, milieu, vervoer, ...) kiest zijn eigen voorzitter.
 

De Spinelli-groep breekt een lans voor de mutualisering van staatsschuld en geeft de Europese Unie ook de bevoegdheid om belastingen te heffen, met een apart budget voor de eurozone. De coalitie van federalistische Europarlementsleden spreekt zich ook uit voor versterkte bevoegdheden voor Europa op het vlak van economisch beleid, energie en tewerkstelling.
 
Ook ambieert de Spinelli-groep van een pan-Europese kieskringn met transnationale lijsten. De eurofederalisten kanten zich voorts tegen de unanimiteitsregel die vele beslissingen in Europa blokkeren en ze willen ook schoon schip maken met de vele opt-outs die sommige lidstaten voor zichzelf hebben bedongen, bijvoorbeeld op het vlak van binnenlandse zaken en justitie. In een tijd waarin eurosceptici de wind in de zeilen hebben, bezwoer de Italiaanse sociaaldemocraat Roberto Gualtieri dat de groep er niet op "een Europese superstaat" uit is. "Het is mogelijk een federale unie op te richten, zonder een aanslag te plegen op de nationale soevereniteit en het subsidiariteitsprincipe. Het doel is een meer rationele bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten. De hervormingen zijn volgens de Spinellisten nodig om de Europese welvaart en de Europese invloed op de internationale scène te vrijwaren. Ze zien de basiswet als hun bijdrage aan de verdragsherzieningen waarover de Europese beleidsmakers zich na de verkiezingen van volgend jaar zouden buigen.

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Filip Bogaert

Gent

Rudi Beeken

Tielt-Winge

Roland De Bosscher

Gavere

Jurgen Joos

Zwalm

Jordi Stallaert

Lebbeke

Zara Van Cauwenbergh

Maldegem

Alain Pollentier

Gent

Cisse Aerts

Hamme

Abdel Lemghari

Ieper

Bob Van den Broeck

Antwerpen