Paswoord vergeten?
Geurt Van Rennes

   Mandaat
neen

   Lokale website
borgloon.openvld.be

   Woonplaats
Borgloon

   Geboortedatum
15 maart 1960     

Mijn bio
Specialist wijn en wijnbouw
Bijna dertig jaar in de wijnhandel actief geweest. Initiatiefnemer Wijnkasteel Genoels-Elderen. Adviseur op het gebied van wijnbouw in België en Nederland. Docent wijnbouw SYNTRA Limburg en West Vlaanderen en docent distillateursopleiding bij SYNTRA Hasselt. Gerechts- en verzekeringsexpert voor wijnbouw.

Links:
BeNeVit
Geurt van Rennes


Mijn teksten

23 23 oktober 2016
Vrijhandelsverdragen leggen onze zwakte blood
Misschien hebben de Walen terecht bedenkingen bij het vrijhandelsakkoord. Of het nu om CETA, TTIP of andere vrijhandelsakkoorden gaat het komt altijd op het zelfde neer; Europa zet zijn grenzen open voor producten uit minder gereglementeerde landen. Minder gereglementeerd wil quasi per definitie zeggen dat men goedkoper produceert. Deze kostenvoordelen worden op vrijwel alle terreinen gerealiseerd:
- Loonkost
- Sociale lasten
- Belastingdruk
- Administratieve lasten
- Overige...

Bookmark and Share


12 12 mei 2010
Nieuwe economische groeisector verdient aandacht.
Wie vertegenwoordigt de Belgische wijnbouwers?
Bij de Belgische overheid? (Op het vlak van Nationale wetgeving is er geen belangenbehartiging van de wijnbouwers. Geen wonder dat de wetgever ook geen rekening kan houden met de verzuchtingen van deze nieuwe sector.) Bij de Europese instellingen? ( Europa zit midden in de hervorming van de Europese wijnbouw politiek die momenteel enorme hoeveelheden geld opslorpt.) Bij de internationale belangenorganisaties zoals de FIVS?
(Het is de Belgische...

Bookmark and Share


Mijn actiepunten

16 16 april 2015
Wat de ‘pijnpunten’ voor de wijnbouw betreft.
Gewasbescherming
Het grootste pijnpunt is met zekerheid de gewasbescherming.

1. Met name de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen.
Het probleem bestaat uit drie delen. De schaarse keuze en zeer terughoudende houding bij het verstrekken van erkenningen en de niet realistische dosissen van sommige toelatingen.
a. Schaarse keuze
De schaarse keuze is het gevolg van de hoge kosten voor het opstellen van een aanvraagdossier in het verleden. Het kleine areaal dat voor de producenten een...

Bookmark and Share


9 9 juni 2010
BELGISCHE WIJNBOUW
Hoewel de Belgische wijnbouw de afgelopen jaren van een groeiende belangstelling kan genieten en ook internationaal aanzien verwerft met de kwaliteit van de wijnen, blijft de wettelijke en administratieve kant van het beroep van 'wijnboer' bijzonder ingewikkeld. Er is nood aan een beroepsorganisatie die de wijnbouwers verenigt en die als gesprekspartner voor de overheid kan fungeren.
Deze nieuwe sector, die geen overheidssubsidies nodig heeft, zorgt voor agro-toerisme en extra werkgelegenheid,...

Bookmark and Share


Mijn realisaties

23 23 oktober 2016
Opleiding distillateurs
Ik ben er in geslaagd een opleiding voor distillateurs in het leven te roepen die een officieel erkend getuigschrift geeft aan mensen die een distilleerderij willen opstarten.

Bookmark and Share


Mijn foto's

Mijn website

www.geurtvanrennes.com


Mijn gegevens

Contactgegevens
Geurt van Rennes
Maastrichtersteenweg 79
3500 Hasselt
GSM +32478787694Mijn netwerk

Bart Nijskens

Peer

Chris Vandemoortele

Koekelare

Senne Van Roost

Boortmeerbeek

Raf Vereyckyen

Halle

Jeroen Wouters

Gent

Lars Stroobants

Bertem

Greet Geypen

Mechelen

Kristof Deman

Gent

Laurent De Moerloose

Nazareth

Pascal Jochums

Kasterlee