Paswoord vergeten?
Frans De Cock

   Mandaat
Gemeenteraadslid
Regionaal bestuurslid -Stemgerechtigd lid Regio-Kempen
Voorzitter Afdeling Westerlo
Kadanza Afdeling Westerlo
Afdelingsbestuur - stemgerechtigd lid Westerlo
Gemeenteraadslid

   Lokale website
westerlo.openvld.be

   Woonplaats
Westerlo

Mijn blog

Frans De Cock pleit voor de bouw van een Gemeentelijk Sport- en recreatiecentrum Heultje, dat door alle Heultjese verenigingen kan gebruikt worden.
20 20 december 2011
STEUN aan voetbalclub KFC Heultje - De CD&V-meerderheid is TEGEN !
In uitvoering van het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Sportcomplex Heultje, wenst de CD&V-bestuursmeerderheid gronden te verwerven voor eventuele nieuwe sportterreinen in Heultje .

Het OCMW-Westerlo, als grondeigenaar van de huidige terreinen, en het gemeentebestuur Westerlo hebben de voetbalclub KFC Heultje een formele huuropzeg gegeven op de huidige terreinen.
KFC Heultje, met ruim meer dan 120 actieve leden en vele vrijwilligers, trainers, bestuursleden en sympathisanten,...

Bookmark and Share


Gratis strooizout voor elk Westels gezin om de stoepen (voetpaden) en de toegangsweg tot de woning ijsvrij te maken.
4 4 oktober 2011
De CD&V-meeerderheid is TEGEN.
Frans De Cock, fractieleider Open Vld, pleit ervoor dat de gemeente gratis 50 liter strooizout per Westels gezin (woning) terbeschikking stelt om in de winter de stoepen (voetpaden) en de toegangsweg tot de woning ijsvrij te maken. Gratis strooizout voor Westelse gezinnen verhoogt de veiligheid in de winter.
Het is nuttig voor de Westelse gezinnen om te kunnen beschikken over deze dienstverlening.
De veiligheid van de bewoners, hun bezoekers en van de noodzakelijke dienstverleners (zoals...

Bookmark and Share


Westerlo : Dementievriendelijke gemeente in 2012.
4 4 oktober 2011
Frans De Cock, fractieleider Open Vld, wil dat de gemeente Westerlo in 2012 deelneemt aan de projectoproep “Dementievriendelijke gemeente” vanwege de Koning Boudewijnstichting.
Dit veronderstelt de opmaak en inzending begin 2012 van een gemeentelijk project ter verbetering van de levenskwaliteit en de sociale integratie van personen met dementie en zijn omgeving en ter doorbreking van het dreigend isolement van hen.
Frans De Cock wil hierbij lokale actoren zoals de middenstand,...

Bookmark and ShareMijn foto's

Mijn gegevens

Contactgegevens
Frans De Cock
Hoge Heide 12
2260 Westerlo
GSM 0495 / 54.89.29
Zitdagen + uren
Zitdag op afspraak.


Mijn website

www.vldwesterlo.be


Mijn nieuws

18 18 januari 2011
Van Hirtum definitief strafrechtelijk veroordeeld door Hof van Cassatie
Het Hof van Cassatie in Brussel heeft de zware strafrechtelijke veroordeling, die Guy Van Hirtum, Filip Verrezen en René Verachtert opliepen voor de gepleegde milieumisdrijven, integraal behouden.
Het uitgebreide cassatieberoep van de drie Westelse bestuurders werd op dit vlak volledig verworpen .
Hierdoor zijn Van Hirtum, Verrezen en Verachtert nu definitief veroordeeld tot een forse boete en tot de hoofdelijke verplichting om op hun eigen kosten alle illegaal gedumpte afvalstoffen (637...

Bookmark and Share


8 8 december 2010
Frans De Cock vecht benoeming Westels burgemeester aan voor de Raad van State
Na rijp beraad en na consultatie van enkele expert-juristen, en omwille van diverse signalen van de burgers, heeft fractieleider Frans De Cock (Open Vld) besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen de benoeming van Van Hirtum tot burgemeester.

In een omstandig en gemotiveerd verzoekschrift vraagt hij de Raad van State om het benoemingsbesluit van de Vlaamse regering en het advies van de Provinciegouverneur te schorsen en nietig te verklaren.

Inzage in het...

Bookmark and Share


23 23 augustus 2010
Frans De Cock wil de bouw van een toeristentoren (uitkijktoren) op de top van de Asberg als alternatief voor een lange voetgangersbrug tussen Beeltjens en Kwarekken.
Voorstel tot de bouw van een toeristentoren (uitkijktoren) op de top van de Asberg als alternatief voor een lange voetgangersbrug tussen Beeltjens en Kwarekken.
Standpunt van de gemeenteraad.
Bespreking en beslissing.


Toelichting :
Nogal wat inwoners hebben kritische bemerkingen bij de plannen voor een grote voetgangersbrug tussen Beeltjens en Kwarekken.
Mogelijk is de bouw van een hoge toeristentoren (als uitkijktoren) op de top van de Asberg een valabel alternatief.
Deze...

Bookmark and ShareMijn video's

Succesvol debat in Schoten - Frans over mobiliteit... (uittreksel)

 

 • Succesvol debat in Schoten - Frans over mobiliteit... (uittreksel)
 • Napraten met Dirk Van Mechelen
 • Verhofstadt tekent voor Dora en Frans
 • Verhofstadt tekent voor 1
 • Boekvoorstelling Guy Verhofstadt - Staande ovatie
 • Boekvoorstelling aanhef Guy Verhofstadt
 • RO succesvolle infoavond in Westerlo impressie 4
 • Ruimelijke ordening Succesvolle infoavond Westerlo impressie 3
 • Ruimtelijke ordening succesvolle infoavond in Westerlo 4mrt 2009
 • Geen draagvlak voor crossterrein Rooiveld
 • Ruimtelijke ordening Westerlo infofvergadering 4mrt 2009 v1


Mijn realisaties

31 31 mei 2009
Werk als Vlaams Volksvertegenwoordiger (1999-2004)
Hiervoor verwijs ik naar mijn website
http://www.fransdecock.com (Archief)

Bookmark and Share


Mijn actiepunten

30 30 november 2009
Bewoners kiezen zelf de renovatieprojecten voor hun buurt
Frans De Cock wil een nieuwe vorm van inspraakprojecten voor het openbaar domein invoeren. Het is een systeem waarbij bewoners zelf en rechtstreeks een deel van het begrotingsbudget van hun gemeente kunnen invullen, zegt Frans De Cock (Open Vld).

Het is de bedoeling dat de bewoners via dorps- en wijkraden samen een aantal projecten selecteren waarvan ze verlangen dat het gemeentebestuur ze prioritair uitvoert. We denken aan twee à drie projecten per wijk of dorp. Reglementair kunnen we...

Bookmark and Share


30 30 november 2009
Gemeentelijk zwembad in Tongerlo onherroepelijk dicht in 2010 ?
Frans De Cock (Open Vld) luidt de alarmbel over het
gemeentelijk zwembad in Westerlo.


Frans De Cock stelt dat vanaf juli 2010 het gemeentelijk zwembad in Tongerlo onherroepelijk dicht moet.
Aangezien het nieuwe zwembad pas ten vroegste in 2012 zijn deuren kan openen, zullen vooral de schoolgaande jeugd maar ook de individuele Westerlonaar hun zwemgeluk elders moeten zoeken.
Frans De Cock vindt dit ontoelaatbaar!
Zelf heeft Open Vld reeds bijna tien jaar, zowel binnen als buiten de...

Bookmark and Share


30 30 november 2009
Frans De Cock wil een gemeentelijke mantelzorgpremie vanaf 2010.
Een gemeentelijke mantelzorgpremie is het middel bij uitstek om de erkenning en waardering voor mantelzorgers vanuit het gemeentebestuur concreet te maken.
Het is een premie die maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger en die ervoor zorgt dat de zorgbehoevende persoon langer thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Thuiszorg is immers voor de samenleving en dus ook voor de gemeente goedkoper dan residentiële zorg.
In 2008 keerden 66 % van de Belgische gemeenten al...

Bookmark and ShareMijn teksten

12 12 mei 2009
Creatieve oplossingen voor de Kempen

Na de sterke economische inhaalbeweging sinds 1995, moet de Kempen volgens gew. Vlaams volksvertegenwoordiger Frans De Cock bewust kiezen voor extra inspanningen op drie pijlers: nl.
Milieu- en Energietechnologie, de Logistiek, en Welzijn, Zorg en Levenskwaliteit.
De Kempen noteerde sinds 1995 de derde grootste economische groei in Vlaanderen. Dit neemt niet weg dat er nog heel wat problemen zijn. De streek kent nog steeds een sterke industriële specialisatie, waardoor de groei erg...

Bookmark and Share


12 12 mei 2009
Geen draagvlak voor permanent motorcrossterrein
Permanent motorcrossterrein in Westerlo?

De Vlaamse overheid zoekt permanente (oefen)terreinen voor ‘lawaai’sporten zoals motorcross, zodat deze sporten geconcentreerd worden op enkele locaties die dan best zo weinig mogelijk hinderlijk zijn voor mens en natuur.
Op vraag van het CD&Vbestuur van Westerlo werd ook het crossparcours aan het Rooiveld te Westerlo voorgedragen. Dit leidde tot massaal protest en meer dan 4000 bezwaarschriften vanuit de bevolking en de oppositie, omwille van de...

Bookmark and Share


12 12 mei 2009
Een greep uit het regionaal werk - Mortorcross onder vuur
Uittreksel uit de gemeenteraad)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Westerlo
Aan de secretaris

Gelieve volgende agendapunten (amendementen) toe te voegen bij de bespreking van agendapunt 1a van de dagorde van de gemeenteraad dd. 15.12.2008.

Ontwerpbeslissingen :

1. Opmaak van een plan-MER (milieu-effectenrapport) voor het ontwerp PRUP Rooiveld dat voorligt alsook voor de aangepaste versie van het college.

2. Opmaak van een LER (landbouw-effectenrapport) voor het ontwerp...

Bookmark and ShareSchrijf u in op mijn nieuwsbrief
Peter Boffin

Diest

Ilias spapen

Oud-Turnhout

Gino Van den Vonder

Westerlo

Sandra Smets

Zwalm

Nicholas Van der Veken

Nijlen

Tom Sap

Alveringem

Daniël Vandeweyer

Geel

Alain Dekkers

Diest

Gilles Dobbelaere

Maldegem

Patrick Winters

Peer