Paswoord vergeten?
Dirk Janssens

   Mandaat
Gemeenteraadslid
Regionaal bestuurslid -Stemgerechtigd lid Regio-Halle
Kadanza Afdeling Dilbeek
Afdelingsbestuur - stemgerechtigd lid Dilbeek
Gemeenteraadslid

   Lokale website
dilbeek.openvld.be

   Woonplaats
Dilbeek

   Geboortedatum
28 maart 1963     

Mijn gegevens

Contactgegevens
Dirk Roger JANSSENS
1700 Dilbeek
GSM +32476/31.52.36Mijn foto's

Mijn bio
Diploma's
Kandidaat in de Rechten UFSAL 1983 (Onderscheiding).
Licentiaat in de Rechten VUB 1986 (Onderscheiding).
Bijzondere Licentie Sociaal Recht VUB 1988.
Licence spéciale Fiscalité (Facultés St. Louis) 1987 - 1988.
MBA Sportmanagement Belgische Olympische Academie 1999 (grote onderscheiding).
Advocatuur
Publicaties - Voordrachten:

- “Tuchtrechtspleging in de atletiek”, Tijdschrift voor Sportrecht, juni 1997.
- Heden aan het schrijven aan 1000 Q & A Employment Law (uitgeven oktober 2010)
- Lector Kluwer Opleidingen : verkrijgen van eigendom door lijfrente
Beroepshalve - Specialisaties:

Kantoor te Dilbeek:

Doelpubliek particulieren en KMO’s. Doelstelling op dit kantoor is iedereen te helpen, ook prodeo’s; hierin bij gestaan door 1 part-time helper en 3 externe advocaten. Sinds 2002 tevens collectief schuldbemiddelaar

Kantoor te Brussel:

Omwille van kantoor te Dilbeek, out of council.
Doelpubliek: multinationals, internationale organisaties, ambassades.
Verantwoordelijk voor departement strafrecht en sociaal recht, zowel sociaal zekerheidsrecht, als individueel arbeidsrecht (ontslagen), en collectief arbeidsrecht (opvolging collectieve ontslagen, sluiting onderneming, onderhandelingen vakbonden, opmaak CAO’s)..
Functies buiten advocatenpraktijk
Huidige functies:

- Ondervoorzitter Raad van Bestuur Sport en Gezondheid EVA vzw
- Lid Belgische Arbitragecommissie voor de Sport

Vroegere functies:

- Voorzitter Vlaamse Atletiek Liga 1999 (40.000leden)
- Delegatiehoofd Wereldkampioenschappen Atletiek Sevilla
- Delegatiehoofd diverse Europabekers (Finland, Portugal, Slovenië)
- Voorzitter Raad van Bestuur Dilbeek Atletiek Club VZW 1988-1999
- Sporttechnisch Coördinator Dilbeek Atletiek Club vzw 2001 - 2010
- Mede-bedenker Start-to-Run
- Bestuurder Cross Cup vzw
- Bestuurder Provinciale Sportraad Vlaams-Brabant 1994-1999
- Voorzitter Gemeentelijke Sportraad Dilbeek 1994-1999 (secretaris 1988-1994)
- Voorzitter werkgroep overkoepeling Dilbeekse sportinfrastructuren
- Organisator Europabeker meerkampen 1997 en 1999
- Ondervoorzitter Dilbeekse Vereniging Zelfstandigen en Vrije Beroepen
- Lid GECORO Dilbeek
- Op zondag looptrainer Ga-Lopers (200 deelnemers elke zondag)
- Ere-voorzitter Dilbeek Atletiek Club
Politieke Functies:
Politiek actief sinds eind 2004

Federaal volksvertegenwoordiger sinds 14 oktober 2014
Lid van de Commissie Volksgezondheid
Lid van de Commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling
Lid van de Commissie Handelsrecht
Lid van de Commissie Naturalisaties
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Justitie
Voorzitter Regio Halle van november 2008 tot november 2014
Lid Partijraad Open VLD
Lid werkgroep nieuwe statuten Open VLD april-juni 2008
Ondervoorzitter Open VLD Dilbeek-Centrum
Kandidaat Vlaams Parlement juni 2009 (10de plaats - 3731 stemmen)
Kandidaat Parlementsverkiezingen juni 2007 (9de plaats- 2928 stemmen)
Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen oktober 2006 (mede-lijstduwer 32ste plaats – 497 stemmen)
Actief lid van Lila Vlaams-Brabant, Prometheus, Blauwe Koepel en Willemsfonds


Mijn teksten

12 12 september 2018
BOUWSTENEN VAN EEN BRUGGENBOUWER
Bouwstenen van een Bruggenbouwer

' Eén man bouwt een brug, duizenden steken hem over' ( Oezbeeks spreekwoord)

Toen ik mij in 2006 voor het eerst voorstelde op een verkiezingslijst was mijn slogan: 'Samen bruggen bouwen'.

Ja, het is maar een slogan en toch is dit gezegde met de nieuwe meerderheidssituatie in onze gemeente actueler dan ooit.
Hoe kan je respect opbrengen voor de burgers met hun verschillende opvattingen en prioriteiten, als je die positieve houding niet doortrekt naar de...

Bookmark and Share


28 28 mei 2009
THE PARTY OF THE FUTURE
THE PARTY OF THE FUTURE : A MANIFESTO

De hierna volgende tekst is van de hand van Koert Debeuf. Goede vriend en sinds geruime tijd adviseur van Guy Verhofstadt. Hij schreef deze tekst in eigen naam. Stof tot nadenken!

Persoonlijk standpunt (DJ): velen –ook vele niet-liberalen- zullen zich in zeer grote mate terug vinden in deze tekst en uiteindelijk moeten toegeven dat de liberale partij deze is die ook het dichtst bij hun gedachtegoed en dagelijkse leven staat .

Ik blijf radicaal...

Bookmark and Share


28 28 mei 2009
Lied: Devlag
De vlag

Schaar u achter onze idealen
En help de vooruitgang vrijwaren
Bekrompnheid is ver van ons
Ruimer horizonten roepen ons
Ons vrije woord is klaar te horen
Waar d’anderen in verdeeldheid zijn
Krachtig is onze strijd
Zowel voor enkelingen als maatschappij

Refrein
Hoog banier, o vlag der liberalen
Gegroet, gegroet,
symbool van glansrijk idealen
Hoog banier, o vlag der liberalen
Gegroet, gegroet,
ons vlag zal zegepralen.

Inzet is ons niet vreemd
Werklust krijgt zijn...

Bookmark and Share


Mijn realisaties

13 13 september 2018
vragen in de kamer
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview54.cfm?key=06824&lactivity=54

Bookmark and Share


Mijn actiepunten

13 13 september 2018
BOUWSTENEN VAN EEN BRUGGENBOUWER: concrete actiepunten
Bouwstenen voor Dilbeek - Bouwstenen van een Bruggenbouwer)

' Eén man bouwt een brug, duizenden steken hem over' ( Oezbeeks spreekwoord)

1. Respect voor de kiezer, gekozenen en bestuurders
2. Performant burgergerichte dienstverlening
3. Participatie van de burger
“Wijk in de kijker” - Jaarlijkse G100 - Tevredenheidsenquêtes
4. Veiligheid en netheid:
* meer camera's, * optimaliseren van de wijkwerking en * hondenloopweiden.
5. Goed nabuurschap met onze hoofdstad op het vlak...

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Robin Claes

Tielt-Winge

Kristof De Schepper

Herzele

Lore Swerts

Beerse

John Verheyen

Brugge

Christel Van den Plas

Lier

Isabelle Gobert

Lier

Françoise De Laet

Hamme

Geert Anthoons

Wevelgem

Freddy Quintens

Oostende

Frank Kerremans

Willebroek