Paswoord vergeten?
Christophe Thomas
     
Mijn artikels  
9 9 april 2009
Open Vld wil Antwerps creativiteitsplatform
Volgens het gerenommeerde Amerikaanse magazine Newsweek is Antwerpen één van de meest creatieve steden ter wereld. Maar mooie liedjes blijven niet eeuwig duren. Om het marktleiderschap van Antwerpen inzake creativiteit te verankeren en uit te breiden, pleit Open Vld Antwerpen voor de oprichting van een Antwerps creativiteitsplatform naar analogie met het Spaanse ‘Barcelona Activa’.

De creatieve industrie behelst veel sectoren. Denk maar aan de beeldende kunst, podiumkunsten, gedrukte media, de muziekindustrie, de audio-visuele industrie, architectuur en vormgeving en de mode-industrie. Dit laatste is uiteraard sterk verbonden met onze stad en het uithangbord van het creatieve Antwerpen.

Dat het in Antwerpen krioelt van creatievelingen staat buiten kijf. Op tien jaar tijd nam de toegevoegde waarde van de creatieve industrie in Antwerpen toe van 257 naar 547,8 miljoen euro. Een stijging van maar liefst 113%. In Vlaanderen bedraagt de omzet van de brede creatieve industrie meer dan 11 miljard euro. In 1995 stelde ze 26.255 personen te werk. In 2003 is dit aantal toegenomen tot 33.382, een stijging van maar liefst 26,3%. Vlaanderen is creatief. Antwerpen is creatief. En de creatieve industrie zal hoe langer hoe meer een centrale rol opeisen in het economische leven.

Creativiteit en innovatie is tot op vandaag een regionale bevoegdheid. Maar het wordt hoogtijd voor een stedelijk beleid om het regionale creativiteitsbeleid aan te vullen. Enkele tendensen schreeuwen om een duurzaam en integraal stedelijk creativiteitsbeleid.

Een eerste tendens is de toenemende urbanisatie. Verschillende academici zijn het roerend eens: de 21ste eeuw wordt het tijdperk van steden. Momenteel leven er grofweg 2,8 miljard mensen in steden. In 2015 zullen dit er 3,9 miljard zijn. De stedelijke bevolking neemt wereldwijd dagelijks met 280.000 mensen toe. In Europa leeft nu al 76% van de bevolking in steden. Hierdoor zullen steden groeien en aan belang winnen. Het politiek beleid zal in de toekomst vaker door steden beïnvloed en bepaald worden.

Een tweede fenomeen dat vraagt om een stedelijk creativiteitsbeleid is de clustering van ‘creatieve koppen’ in steden. Enkele maanden geleden publiceerde Richard Florida het boek “Who’s your city”. Hierin bespreekt Florida het fenomeen waarbij creatievelingen andere creatievelingen aantrekken. Steden die creatief zijn worden een aantrekkingspool voor creatieve koppen. Zij trekken naar deze steden in de hoop mensen tegen te komen die hun creatieve geest verder stimuleren, mensen met wie ze hun idee kunnen uitwerken,…
Met andere woorden: steden winnen aan belang. En het is dan ook noodzakelijk om naast een regionaal creativiteitsbeleid een stedelijke component uit te bouwen. En Antwerpen is dit van plan. In mei 2009 wordt normaal gezien de programmanota ‘Creatieve Economie’ voorgesteld. Open Vld wil dit plan aanwenden om een stedelijk creativiteitsplatform uit te bouwen.

In het buitenland zit men al langer op dit spoor. Denk maar aan Barcelona Activa of het Stuttgart Region Economic Development Corporation in Baden-Württemberg. Laat ons Barcelona Activa even als voorbeeld nemen. Het werd in 1986 opgericht om het lokale ondernemerschap te ondersteunen. Momenteel is Barcelona Activa een begrip in binnen- en buitenland. Op korte tijd heeft het niet minder dan 720 bedrijven helpen opstarten en 1.500 jobs mee gecreëerd. En dit alles met de nadruk op innovatie en creativiteit. Het zijn dergelijke lokale of regionale platformen die als voorbeeld kunnen dienen.

Dit Antwerps creativiteitsplatform moet zich buigen over het creativiteitsbeleid van de stad. Het moet alvast oog hebben voor volgende kernpunten:

- Open netwerken: Antwerpen heeft nood aan een stedelijk weefsel dat creatieve mensen toelaat met elkaar in contact te komen om zo ideeën en ‘best practices’ uit te wisselen;
- Meerwaarde creëren: Te veel Vlaamse uitvindingen worden door buitenlandse ondernemingen gecommercialiseerd. Hierdoor vloeit de meerwaarde naar het buitenland en blijft Vlaanderen en haar steden met lege handen achter;
- Universiteit Antwerpen, partner in creativiteit: Net als in Gent moeten ook hier alle stakeholders hun krachten bundelen om Antwerpen qua creativiteit en innovatie op de kaart te zetten. Dit kan door een partnerschap tussen de stad en haar universiteit op vlak van wetenschappelijk onderzoek;
- Samenwerkingsverbanden: Antwerpen moet met andere steden en regio’s in de wereld samenwerken. Het bundelen van informatie en onderzoeksinspanningen is van essentieel belang om een creatieve grootmacht te blijven;
- Creativiteitsloket: Om ondernemers wegwijs te maken in de creatieve industrie en de vele maatregelen die er zijn om hen te ondersteunen, is het aangewezen om in Antwerpen een creativiteitsloket te openen;
- Citymarketing: Antwerpen voert een citymarketingbeleid waarin het zich op vlak van creativiteit en innovatie als een wereldspeler toont.

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Hilde Celeste De Jonge

Gent

Marco Lombaert

Roeselare

Sébastien Herry

De Pinte

Maria Theresia Doubel

Staden

Greet Geypen

Mechelen

Maurice Jacobs

Keerbergen

José Schepers

Nieuwpoort

Nick Van Avondt

Haacht

Kenny De Bleser

Rotselaar

Anthony Planquette

Brugge