Paswoord vergeten?
Carina Van Cauter

   Mandaat
Volksvertegenwoordiger
Lid Open Vld-Partijbestuur - Stemgerechtigd
Regionaal bestuurslid -Stemgerechtigd lid Regio-Aalst-Oudenaarde
Afdelingsbestuur - stemgerechtigd lid Herzele
Volksvertegenwoordiger

   Lokale website
herzele.openvld.be

   Woonplaats
Herzele

   Geboortedatum
27 juni 1962     

Mijn website

www.carinavancauter.be


Mijn foto's

Mijn video's

Ook Open Vld-politica Carina Van Cauter neemt carpoolers mee

 

  • Ook Open Vld-politica Carina Van Cauter neemt carpoolers mee


Mijn gegevens

Contactgegevens
Carina Van Cauter
Pastorijstraat 30
9552 Borsbeke (Herzele)
Tel. 053 62 49 04
GSM 0477 19 81 56
Zitdagen + uren
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 17u00 tot 19u00
In de kantoren van de Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
Korte Zoutstraat 16 te Aalst


Mijn bio
Wie is Carina Van Cauter?
Burgerlijke staat:
Gehuwd met Johan Van Tittelboom, burgemeester van Herzele
Moeder van Nathalie en Frederik

Opleiding:
Licentiaat in de rechten
Bemiddelaar in familiezaken

Beroep:
Advocaat

Mandaat:
Volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (2007 - heden)

Politieke loopbaan:
Gewezen provincieraadslid Oost-Vlaanderen (2000 - 2007)
Gewezen gedeputeerde milieu, communicatie en toerisme (2004 - 2006)
Gewezen gedeputeerde stedenbouw, personeel en sport (2006 - 2007)

Politieke Thema's:
Legislatuur 2014 - heden
Vast Lid:
- Commissie voor de Justitie
- Commissie voor de Financiën en de Begroting
- Commissie voor de Vervolgingen
- Bijzondere Commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk

Plaatsvervangend lid:
- Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen - Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht
- Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire werkzaamheden
- Commissie voor de Verzoekschriften
- Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie
- Parlementaire Overlegcommissie


Legislatuur 2010 - 2014
Vast Lid:
- Ondervoorzitter van de commissie voor Justitie
- Effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik
- Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen

Plaatsvervangend lid:
- Commissie voor de Justitie
- Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de maatschappelijke Hernieuwing
- Adviescomité voor Europese Aangelegenheden


Legislatuur 2007 - 2010
Lid van de Atomiumwerkgroep, belast met de hervorming van de Justitie
Vast lid:
- Commissie Justitie
- Commissie Naturalisaties
- Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers
- Werkgroep Overheidsaansprakelijkheid

Plaatsvervangend lid:
- Commissie Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt
- Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu, Maatschappelijke Emancipatie
- Commissie Herziening Grondwet
- Commissie Handels- en Economisch Recht
- Subcommissie Familierecht


Mijn artikels

20 20 september 2017
Open Vld wil discreet bevallen mogelijk maken
Nu er ook in Brussel binnenkort een vondelingenschuif opengaat, herinneren Open Vld Kamerleden Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu en Nele Lijnen aan het belang van een wettelijk kader dat discreet bevallen mogelijk maakt. Ze hebben daarover een wetsvoorstel klaar. Nu moeten moeders zich noodgedwongen wenden tot de vondelingenschuif.


De ongewenst zwangere vrouw die niet wil overgaan tot...

Bookmark and Share


23 23 augustus 2017
Open Vld wil wettelijk kader voor gebruik van leugendetector
Open Vld-Kamerleden Nele Lijnen en Carina Van Cauter dienen een wetsvoorstel in om het gebruik van de ‘leugendetector’ in strafonderzoeken te reguleren. Tot nu toe waren politie en gerecht bij het gebruik van een polygraaf enkel door omzendbrieven gebonden. “Een polygraaftest kan een nuttige aanvulling zijn in een onderzoek. Met dit wetsvoorstel maken we de gebruiksregels waterdicht.”

Met...

Bookmark and Share


14 14 juni 2017
Van Cauter en Van Biesen versterken de fiscale bemiddelingsdienst
De Kamercommissie Financiën nam vanmiddag een wetsvoorstel aan van Carina Van Cauter en Luk Van Biesen (Open Vld) die samen met Roel Deseyn (CD&V) de rol van de fiscale bemiddelingsdienst aanzienlijk versterken. “Zo wordt de fiscus verplicht de uitkomst van een fiscale bemiddelingsprocedure af te wachten vooraleer het geschil zelf te beslechten, mag de burger via de bemiddelingsdienst een...

Bookmark and ShareMijn netwerk
Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Sven Gatz

Jette

Thomas Scheerlinck

Zaventem

Marc Thomaere

Sint-Katelijne-Waver

Koen Anciaux

Mechelen

Marino Keulen

Lanaken

Gino Van den Vonder

Westerlo

Dirk Deruytere

Wervik

Frans Van Dyck

Rijkevorsel

Dirk Devroey

Overijse

Tom Sap

Alveringem